ลบ แก้ไข

ทุนป.ตรี-โทในรัฐเทนเนสซี่

 
ทุนป.ตรี-โทในรัฐเทนเนสซี
East Tennessee State Universityมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งตั้งอยู่ที่ Johnson City รัฐTennessee ในสหรัฐ ประกาศให้ทุนInternational Students Academic Merit Scholarship in USA, 2019 เป็นทุนลดค่าเรียน 50%แก่นักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนระดับปริญญาตรีหรือโท เดทไลน์สมัคร 15 ตุลาคม 2018
         วัตถุประสงค์ในการให้ทุน Academic Merit Scholarshipเพื่อเป็นการดึงดูดผู้เรียนที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีแรงจูงใจในการมาศึกษาในสหรัฐอเมริกา โดยนักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ต้องแสดงหลักฐานความสามารถด้านนี้ตามเกณฑ์ที่ East Tennessee State Universityกำหนด TOEFL: 500 Paper based (PBT), 173 Computer based (CBT), 61 Internet based (iBT)
          IELTS – International English Testing System:Score of 5.5
         ทุนครอบคลุม 50% เฉพาะของin and out-of-state tuition and maintenance feesเท่านั้น
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-นักศึกษาต้องส่งใบสมัครเข้าศึกษาก่อนที่จะยื่นขอทุนการศึกษา แต่ก็อาจขอทุนการศึกษาก่อนที่จะเข้าเรียนใน ETSU อย่างไรก็ตามผู้สมัครทุนการศึกษาต้องได้รับตอบรับเข้าศึกษาแบบเต็มเวลาก่อนถึงจะได้รับการพิจารณาใบสมัครทุน( undergraduate admissionsgraduate admissions)
-วางแผนที่จะขอ(หรือมีแล้ว)วีซ่านักเรียน F-1 หรือ J-1(F-1 visa informationJ-1 visa information)
-มีหลักฐานแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
-กรอกใบสมัครทุนการศึกษา
-ผู้สมัครควรจะยื่นขอทุนการศึกษาทันทีที่สมัครเข้าเรียนใน ETSU
  
Online Application
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES