ลบ แก้ไข

10ทุนป.โทMSDGที่อิตาลี

 
10ทุนป.โทMSDGที่อิตาลี
เชิญสมัครขอรับทุนการศึกษาหลักสูตร Master of Science in Management of Sustainable Development Goals(MSDG) สำหรับปีการศึกษา 2018-2019ซึ่งเป็นโปรแกรมสอนด้วยภาษาอังกฤษ มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติจำนวน 10ทุน
              หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดย LUMSA International เป็นหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติ ภาษาอังกฤษระดับ 1และมีการนำเสนอในรูปแบบผสมผสานเพื่ออำนวยความสะดวกในการมีส่วนร่วมของผู้ชำนาญการและนักศึกษาทางไกล
             LUMSA – Free Maria Santissima Assunta – ไม่ใช่มหาวิทยาลัยของรัฐในอิตาลีที่สถาปนาขึ้นมาจากแรงบันดาลใจจากศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับสองในกรุงโรมเป็นรองแค่ La Sapienza โดยมหาวิทยาลัยตั้งขึ้นในปี 1939 ใช้ระบบมหาวิทยาลัยแห่งชาติ มีระบบปริญญาที่ได้รับรองทางกฎหมายเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยของรัฐ
            ทุนที่ให้พิจารณาจากความเยี่ยมยอดของผู้สมัครเป็นสำคัญ โดยแบ่งระดับทุน ได้ 3 ระดับ ดังนี้
-full scholarship of € 10,000.00
-2 advanced scholarships of € 7,000.00
-7 partial scholarships of € 5,000.00
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-จบปริญญาตรี Natural/Hard Sciences (Architecture, Biology, Chemistry, Engineering, Mathematics, Physics, Statistics) or in Social Sciences (Anthropology, Comminication, Economics, International Relations, Law, Management, Pedagogy, Political Science, Psychology, Sociology) or in Humanities (History, Languages, Literature, Philosophy, Theology)
-มีหลักฐานคะแนนความสามารถภาษาอังกฤษ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
– Cambridge FCE or
– IELTS or
– TOEFL or
– Level B of English Knowledge by Certification or oral exam with MSDG commission.
         เดทไลน์ในการสมัคร 24 สิงหาคม 2018
Application Form
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES