ลบ แก้ไข

ฝึกงานวิศวะซอฟ์ทแวร์ที่Google

 
ฝึกงานวิศวะซอฟ์ทแวร์ที่G
Googleอภิมหาอำนาจเว็บไซต์โลกที่ให้บริการค้นหาข้อมูล เปิดโอกาสให้ผู้สนใจฝึกงานด้านSoftware EngineeringระดับชาติกับGoogle ประจำปี 2019(มีเงินค่าจ้างให้) เป็นโอกาสในการทำงานกับปัญหาทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนเพื่อพัฒนาระบบ