ลบ แก้ไข

ฝึกงานวิศวะซอฟ์ทแวร์ที่Google

 
ฝึกงานวิศวะซอฟ์ทแวร์ที่G
Googleอภิมหาอำนาจเว็บไซต์โลกที่ให้บริการค้นหาข้อมูล เปิดโอกาสให้ผู้สนใจฝึกงานด้านSoftware EngineeringระดับชาติกับGoogle ประจำปี 2019(มีเงินค่าจ้างให้) เป็นโอกาสในการทำงานกับปัญหาทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนเพื่อพัฒนาระบบซอฟต์แวร์โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือโท
           ผู้สมัครที่มีสิทธิ์จะต้องเป็นผู้กำลังเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโททางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  และต้องกลับไปเรียนหรือลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงานแล้ว
          Google Software Engineering Internship, MS, Winter in USA, 2019เป็นทุนที่ผู้ฝึกงานต้องรักษาสถานะนักศึกษาไว้ได้ระหว่างร่วมโครงการที่มีระยะเวลา 12-14 สัปดาห์นี้ โดยหลังการสมัครใบสมัครจะถูกส่งไปยังสถาบันต่าง ๆ ที่ร่วมเป็นสถานที่ฝึกงานของโครงการนี้ ได้แก่ Mountain View, CA, USA; Boulder, CO, USA; Cambridge, MA, USA; Chicago, IL, USA; Irvine, CA, USA; Kirkland, WA, USA; Los Angeles, CA, USA; New York, NY, USA; Pittsburgh, PA, USA; San Bruno, CA, USA; Seattle, WA, USA; San Francisco, CA, USA; Sunnyvale, CA, USA)      
       สรุปคุณสมบัติผู้สมัคร
-เป็นผู้ลงทะเบียนเรียนระดับ Bachelor or Master degree ในสาขา Computer Science หรือที่เกี่ยวข้อง
-ได้รับสิทธิการทำงานอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐ
-เคยมีประสบการณ์ในการฝึกงานในด้านData Structures or Algorithms (i.e. completing a data structures and algorithms class, coursework, course projects, research, individual projects, internships, or other practical experience inside or outside of school or work (including open source hobby coding)
-Software development experience in one or more of the following general purpose programming languages: C, C++, Java, JavaScript, or Python.
-Experience working with some of the following: web application development, Unix/Linux environments, mobile application development, distributed and parallel systems, machine learning, information retrieval, natural language processing, networking, developing large software systems, and/or security software development.
-มีทักษะในการทำงานและสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
            ผู้สนใจดำเนินการสมัครแบบออนไลน์ ภายใน 28 กันยายน 2018
 
Further Official Scholarship Information and Application
 TOP RELATED


NEW STORIES