ลบ แก้ไข

ทุนAdelaide Family,2019

 
ทุนAdelaide Family,2019
มหาวิทยาลัยแอดิเลดในออสเตรเลียกำลังรับใบสมัครAdelaide Family Scholarship for International Students in Australia, 2019เพื่อเริ่มศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ทุนมีมูลค่าเป็นส่วนลดค่าเรียน 25%ตลอดโปรแกรมการศึกษา เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี
           University of Adelaideมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในองค์ประกอบพื้นฐานของการทำงานที่ดี โดยมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากระบบงานที่ปลอดภัย การกำกับดูแลที่เหมาะสม มีกลยุทธ์ต่าง ๆ ในโครงสร้างการบริหารและการดำเนินงาน
          มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในออสเตรเลียและมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติด้านความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการวิจัยโดยทุนที่ให้นี้เปิดรับตลอดปี แต่ผู้สมัครควรดำเนินการเรื่องการสมัครเรียนและสมัครขอทุนให้เสร็จสิ้นเร็วที่สุดเพื่อให้มีเวลาสำหรับการขอวีซ่าและเตรียมตัวสำหรับโปรแกรมเรียน
 
Online Application
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES