ลบ แก้ไข

ทุนวิจัยภาษา-วัฒนธรรมญี่ปุ่น

 
ทุนวิจัยภาษา-วัฒนธรรมญี่
14th Hakuho Foundation Japanese Research Fellowship ทุนวิจัยประจำปี 2019 เปิดรับนักวิจัยนานาชาติที่ทำงานในด้านภาษาญี่ปุ่น การศึกษาภาษาญี่ปุ่น วรรณคดีญี่ปุ่นหรือวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยผู้สมัครต้องอาศัยอยู่นอกประเทศญี่ปุ่น มูลค่าทุนครอบคลุมค่าตั๋วเ