ลบ แก้ไข

Bond U.ให้ทุนปริญญาเอก

 
Bond U.ให้ทุนปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในออสเตรเลียที่ไม่หวังผลกำไร Bond Universityตั้งอยู่ที่เมืองโกลด์โคส ทางตอนใต้ของเมืองบริสเบน กำลังให้ทุนHDR Scholarshipsแก่นักศึกษาชาวออสซี่และมาจากต่างชาติ ในการทำวิจัยปริญญาเอกในสาขาใดสาขาหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตร โดยทุนมูลค่า $27,082.00ต่อปี  
             Bond University เป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่แสวงหากำไรเอกชนแห่งแรกของออสเตรเลีย สถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้พยายามมุ่งมั่นสู่การเป็นที่ยอมรับระดับสากล ในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยอิสระระดับแนวหน้าที่มุ่งมั่นสร้างคนทำงานที่มีคุณภาพสำหรับอนาคต
        ช่วงนี้มหาวิทยาลัยกำลังแจ้งข่าวการให้ทุนBond University HDR Scholarships for International Students in Australia, 2018-2019แก่ผู้สมัครทั้งท้องถิ่นและต่างชาติ หรือ เป็นทุนวิจัยปริญญาเอก หรือ PhD Doctorate by Research ในสาขาใดก็ได้ที่มีการเปิดหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยโดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ได้รับวีซ่าและมีที่พักอาศัยถูกต้อง ตลอดจนมีหลักฐานแสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
        ทุนเปิดรับสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิจัยปริญญาเอก และได้รับหนังสือตอบรับในการลงทะเบียนเรียนที่ Bond University
            ทุนมีมูลค่าปีละ $27,082.00ในห้วงระยะเวลาสูงสุด 3 ปี
            ขั้นตอนที่สำคัญ 4 ขั้นในการสมัครขอทุน
Step 1– Expression of interest (EOI) to Faculty
Step 2– Find a Supervisor
Step 3– Apply for Admission to Bond University
Step 4 – Apply for Scholarship: Assessment of Scholarship applications framework
You must have received a Letter of Offer for Admission to Bond University
You must apply using the online Apply for scholarship form
           ผู้สนใจดำเนินการส่งใบสมัคร ภายในไม่เกิน 28 กันยายน 2018
Online Application
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES