ลบ แก้ไข

The Zayed Sustainability Prize

 
The Zayed Sustainability
กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งว่า สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจสมัครขอรับรางวัล The Zayed Sustainability Prize ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรและโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วโลกที่มีความคิดริเริ่มโดดเด่น โดยพิจารณาจากการส่งเสริมนวัตกรรม การสร้างผลกระทบ และการสร้างแรงบันดาลใจ
            โดยมีเงินรางวัล 600,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับสาขาต่าง ๆ ได้แก่ สุขอนามัย อาหาร พลังงาน น้ำ และโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับโลก (โดยมีการแบ่งเงินรางวัลสำหรับโรงเรียน 6 แห่ง แห่งละ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ)
             ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับรางวัลดังกล่าวได้ตังแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่www.zayedsustainabilityprize.com รายละเอียดตามเอกสารแนบ >>> Click..
 TOP RELATED


NEW STORIES