ลบ แก้ไข

ประกวดผลงานเยาวชนที่บาห์เรน

 
ประกวดผลงานเยาวชนที่บาห์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยาวชนและกีฬาบาห์เรนมีหนังสือถึงเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา เพื่อเชิญชวนประเทศไทยร่วมเสนอชื่อเยาวชนเพื่อขอรับรางวัล Nasser bin Hamad International Youth Creativity Award ครั้งที่ 5 ประจำปี ค.ศ. 2018
            รางวัลดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามารถ การแสดงออก ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของเยาวชน รวมถึงลดอุปสรรคและความยากลำบากในชีวิตของเยาวชนทั่วโลก รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนทุกสัญชาติในกลุ่ม 3 ช่วงอายุ ได้แก่ 1) 14 – 17 ปี 2) 18 – 24 ปี และ 3) 25 – 30 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดใน 6 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ ภาพยนตร์ การถ่ายภาพ กราฟฟิคดีไซน์ วิจิตรศิลป์ และสถาปัตยกรรม เพื่อชิงรางวัลสูงสุด 11,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในแต่ละสาขา
             ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ www.nbhaward.bh
 TOP RELATED


NEW STORIES