ลบ แก้ไข

ทุนตรี-โทปี2019ที่Monash U.

 
ทุนตรี-โทปี2018ที่Monash
Monash Universityมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย เชิญนักศึกษาจากต่างชาติสมัครชิงทุนของมหาวิทยาลัย(แคมปัสหลักในออสเตรเลีย)ในการเรียนหลักสูตรเต็มเวลาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท(coursework)ประจำปี 2019 จำนวน 31 ทุน
           โดยผู้จะสมัครชิงทุนของ Monash University ที่มาจากต่างชาติต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษขั้นต่ำตามที่กำหนด ได้แก่  IELTS (International English Language Testing System – Academic): Overall test score: 6.5 TOEFL (American Test of English as a Foreign Language): Paper-based test: 550 Test of Written English (TWE): 4.5 or Internet-based test: 79
           Monash International Merit Scholarshipเป็นทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับ Undergraduate หรือ Postgraduate (coursework)ในสาขาใดสาขาหนึ่งที่เปิดสอนที่โมนาช แคมปัส ในออสเตรเลีย ส่วนประเภทและมูลค่าทุนสำหรับผู้สมัครจากต่างชาติ สูงสุด$50,000 (based on a 5-year degree)ตลอดหลักสูตรโดยปีหนึ่งมีมูลค่า $10,000 สำหรับการเรียนเต็มเวลา(48 credit points)
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักศึกษาต่างชาติ.
-หากเป็นนักศึกษาปัจจุบันต้องมีคะแนนเฉลี่ย 85% ขึ้นไป และเรียนมาแล้ว 2 ภาคการศึกษา
-หากเป็นผู้สมัครครั้งแรกต้องได้รับตอบรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัย
          เดทไลน์ในการส่งใบสมัคร 15 ตุลาคม 2018
 Application Form
Scholarship Link
 
 TOP RELATED


NEW STORIES