ลบ แก้ไข

ทุนผู้นำโลกที่U. of Winnipeg

 
ทุนผู้นำโลกที่U. of Winn
University of Winnipeg กำลังรับใบสมัครทุนPresident Scholarshipกับนักศึกษาต่างชาติที่เข้าเรียนในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก ทุนมีมูลค่าระหว่าง $3,500 – $5,000โดยมีจำนวน 15 ทุน เปิดรับถึง 1 ตุลาคม 2018
           University of Winnipeg เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐตั้งอ