ลบ แก้ไข

ทุนผู้นำโลกที่U. of Winnipeg

 
ทุนผู้นำโลกที่U. of Winn
University of Winnipeg กำลังรับใบสมัครทุนPresident Scholarshipกับนักศึกษาต่างชาติที่เข้าเรียนในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก ทุนมีมูลค่าระหว่าง $3,500 – $5,000โดยมีจำนวน 15 ทุน เปิดรับถึง 1 ตุลาคม 2018
           University of Winnipeg เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐตั้งอยู่ในเมืองWinnipeg มณฑลManitobaของประเทศแคนาดา ซึ่งมีคณะต่าง ๆ ในระดับปริญญาตรี คือ faculties of Art, Business and Economics, Education, Science and Kinesiology and Applied Health รวมทั้งระดับ Graduate programs
           ผู้สมัครขอทุน University of Winnipeg President Scholarship for World Leaders in Canada, 2018-2019 ต้องมีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษในระดับที่สูงพอที่จะมีส่วนร่วมในทุกด้านของการศึกษาในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการเข้าฟังการบรรยาย การอ่าน การเขียนและการพูดโต้ตอบโดยทุนนี้ครอบคลุมการเรียนในหลายหลักสูตร คือ Undergraduate, Graduate, Collegiate, Professional, Applied and Continuing Education (PACE) หรือ English Language Program (ELP).
            มูลค่าทุน  ระหว่าง $3,500 – $5,000แบ่งออกเป็น..,
English Language Program: $3,500
Professional, Applied Continuing Education: $3,500
Undergraduate: $5,000
Collegiate: $3,500
Graduate: $5,000
            คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักเรียนต่างชาติ
-มีผลการเรียนเฉลี่ย ขั้นต่ำ 80%หรือเทียบเท่า
-สมัครเข้าเรียนเป็นปีแรกในโปรแกรมต่าง ๆ
-แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติความเป็นผู้นำที่โดดเด่น
-มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ในประเภทต่าง ๆ ดังนี้
Test of English as a Foreign Language (IELTS): A minimum score of 550 with no less than 50 in each component (paper-based), or achieve a minimum score of 80 with no less than 19 in each component (internet-based).
International English Language Testing System (IELTS): Minimum band score of 6.5 based on the Academic Module
Cambridge English: Advanced (CAE): Minimum grade  C
CanTest: An average score of 4.5 in Listening and Reading; and a score of 4.0 in writing
A score of 3.5 in writing may be considered, depending on the program of study, and provided the student is registered in Academic Writing Extended (ESL).
Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE): A score of C
Michigan English Language Assessment Battery (MELAB): Minimum score of 80%
Canadian Academic English Language Assessment (CAEL): Minimum score of 60
Pearson Test of English PTE (Academic): Minimum of score of 58
Academic English Program for University and College Entrance (AEPUCE): Successful Completion
Full Name: English Language Program (ELP) at The University of Winnipeg: Successful Completion of Academic Level 5
Full Name: English for Specific Purposes Program (ESP) at The University of Winnipeg: Minimum C+ in Academic Writing 1 and 2
            เดทไลน์ในการสมัครขอทุน October 1, 2018 for Winter 2019.
Application Form
Scholarship Link