ลบ แก้ไข

DAADให้ทุนที่TU Dortmund

 
DAADให้ทุนที่TU Dortmund
มหาวิทยาลัย TU Dortmund เชิญสมัครรับทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครต่างชาติในโครงการ DAAD Logo klein STIBET I. ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติ รวมถึงระดับปริญญาเอกที่มีผลการเรียนดี และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และอยู่ในภาวะวิกฤตทางการเงินเพื่อการศึกษา
          นับตั้งแต่ก่อตั้งโครงการนี้เมื่อ 49ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย TU Dortmundได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนจนมีทั้งหมด 16คณะ ตั้งแต่วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์จนถึงสังคมศาสตร์และการศึกษาทางวัฒนธรรม โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนักศึกษา ประมาณ 34,600คนและมีเจ้าหน้าที่ 6,200คน รวมทั้งอาจารย์ 300คน มี 80โปนแกรมการศึกษาให้เลือก อีกทั้งมีหลักสูตรอบรมครูในโรงเรียนทุกรูปแบบ
          DAAD Graduation Scholarships for International Students in Germany, 2018เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่กำลังเขียนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทุนนี้กำหนดโดย DAAD ผู้ได้ทุนจะได้รับเงินขั้นต่ำ 250 ยูโรต่อเดือน ระยะเวลาของทุนการศึกษาอาจอยู่ในช่วง 1-3 เดือน โดยปกติจะมีการขยายทุนการศึกษา อย่างไรก็ตามผู้สมัครจะต้องสมัครใหม่
           ผู้สมัครที่ภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นภาษาแรก จำเป็นต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
           เดทไลน์ในการสมัคร 6 สิงหาคม 2018
Scholarship Link
 
 TOP RELATED


NEW STORIES