ลบ แก้ไข

ทุนปริญญาโทผู้สร้างสันติภาพ

 
ทุนปริญญาโทผู้สร้างสันติ
Asian Peacebuilders Scholarship (APS)เป็นทุนระดับปริญญาโท ระยะเวลา 18.5 – 21.5 เดือน ในสาขาเกี่ยวกับ Peace and Conflict Studies เพื่อเป็นผู้สร้างสันติภาพแห่งเอเชีย เพื่อไปทำงานในองค์กรต่าง ๆ โดยเรียนที่มหาวิทยาลัยในประเทศคอสตาริก้า และฟิลิปปินส์
        Asian Peacebuilders Scholarship (APS) Program for Master’s Students, 2019-2020เป็นทุนปริญญาโทควบ 2ใบ ที่ผู้ได้ทุนจะได้วุฒิจากUniversity for Peace (UPEACE)ของคอสตา ริก้า ในสาขาเกี่ยวกับ Peacebuilding และจาก Ateneo de Manila University (AdMU) ในสาขา Political Science with major in Global Politics โดยผู้ขอทุนต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษตามที่กำหนด ได้แก่ Paper-based TOEFL (PBT): 523; Computer-based TOEFL (CBT): 193; Internet Based TOEFL (IBT): 71.
       โครงการให้ทุนนี้ รับจำนวน 30 คน
        คุณสมบัติผู้สมัคร
-มีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2ปี(พิจารณารวมถึงงานอาสาสมัคร,การฝึกงาน หรือกิจกรรมระหว่างเรียน)
-จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับ
-แสดงให้เห็นถึงความสนใจในการทำงานเกี่ยวกับสันติภาพและความขัดแย้ง
-มีสัญชาติของประเทศต่อไปนี้ Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, China, East Timor, India Indonesia, Iran, Iraq, Israel, Japan, Jordan, Kazakhstan, Korea North, Korea South, Kuwait Kyrgyzstan, Laos, Lebanon Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar (Burma), Nepal, Oman Pakistan, The Philippines, Qatar, Russia, Saudi Arabia, Singapore, Sri Lanka, Syria, Taiwan, Tajikistan, Thailand, Turkey, Turkmenistan, United Arab Emirates, Uzbekistan, Vietnam and Yemen can apply for this Asian Peacebuilders scholarship (Priority may be given to nationals of Japan, Laos, Thailand, Vietnam, Myanmar, Indonesia, Cambodia, Sri Lanka, and the Philippines in accordance with programme objectives).
 
        ผู้สนใจดำเนินการสมัคร ภายในเดทไลน์ 6 กรกฎาคม 2018
Application Form Link
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES