ลบ แก้ไข

เชิญเยาวชนเปิดวิสัยทัศน์อินเตอร์

 
เชิญเยาวชนเปิดวิสัยทัศน์
โอกาสในการสมัครไปโครงการประชุมเยาวชนนานาชาติที่เกาหลีใต้มาแล้ว เปิดรับเยาวชนทั่วโลก อายุระหว่าง 18-26 ปี ร่วมรายการ The4th Industrial Revolution with Youth : Life in the Future งานจัด 17-23 สิงหาคม ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับการสนับสนุนค่าเดินทาง อาหาร ที่พัก และอื่น ๆ
        โปรแกรม29th International Youth Forum (IYF) ในหัวข้อปีนี้ The4th Industrial Revolution with Youth : Life in the Future จะจัดขึ้นที่ Seoul and Goyang City, Koreaเรื่องการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 กับเยาวชน "เป็นหัวข้อที่มีหัวข้อเฉพาะเจาะจง 3 หัวข้อและหมวดย่อย 9 หัวข้อ ผู้เข้าอบรมจะหารือเกี่ยวกับวิธีสร้างยุคสมัยที่ประสบความสำเร็จในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 โดยใช้วิธีโต้ตอบและมีส่วนร่วม
        ผู้จัดโครงการจะสนับสนุนเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกร่วมรายการแทบทุกด้าน ส่วนเรื่องตั๋วเครื่องบินสามารถดูรายละเอียดทาง  http://ncyok.or.kr/bbs/board.php?bo_table=eng_02&wr_id=30
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นเยาวชน อายุ ระหว่าง 18-26 ปี
-ใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วสำหรับการสนทนา
-สามารถเข้าร่วมการประชุมในช่วงเวลาของโครงการได้
         ผู้สนใจส่งใบสมัคร ภายใน 22 มิถุนายนศกนี้(ร่วมทั้งส่งเรียงความ) ไปที่ yul0918@koreayouth.net. Website:http://ncyok.or.kr/index_eng.php

           มีข้อสงสัย ติดต่อไปที่ +82-2-2667-0875~6
 TOP RELATED


NEW STORIES