ลบ แก้ไข

ทุนป.โทDAADที่เยอรมนี2019

 
ทุนป.โทDAADที่เยอรมนี201
DAAD 
(German Academic Exchange Service) แจ้งให้ทุนระดับปริญญาโท ด้านPublic Policy and Good Governance แก่นักศึกษาต่างชาติที่ระบุ(รวมทั้งไทย)เพื่อมาศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาในประเทศเยอรมนี ทุนยกเว้นค่าเรียน และมีเงินเดือน ๆ ละ 850 €. อีกทั้งยังช่วยเหลือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แทบทุกด้าน

         โปรแกรมนี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นผู้นำในด้านการเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์และการบริหารงานในอนาคตตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับหลักสูตรวิชาชีพที่มุ่งเน้นในชีวิDAAD สนับสนุนนักศึกษา นักวิจัยชาวเยอรมันและต่างชาติกว่า 100,000 คนทั่วโลกในแต่ละปีซึ่งถือเป็นสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก
         ผู้สมัครขอทุนควรจะได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัย ในช่วง 6 ปีก่อนการยื่นขอทุนการศึกษา ผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้หากอยู่ในประเทศเยอรมนีมานานกว่า 15 เดือนในขณะสมัคร
        คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพสูงและมีวุฒิการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย (ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า) ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศบ้านเกิดของตน
-ทุนการศึกษานี้มีให้สำหรับผู้สำเร็จการศึกษารุ่นใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงานและบรรดาคนทำงานระดับกลาง
-โครงการทุนการศึกษาเปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขา วิชาสังคมศาสตร์ การเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์และการบริหารงานภาครัฐ จากชาติในแอฟริกา ละตินอเมริกา เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลางและจากประเทศยูเครน
-หลักสูตรปริญญาโทที่สอนเป็นภาษาเยอรมัน ผู้สมัครต้องมีความรู้ภาษาเยอรมัน ในระดับ A 2 ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการสอบภาษาเยอรมันที่จำเป็นสำหรับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของเยอรมนี สำหรับหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษจำเป็นต้องมีหลักฐานหรือการพิสูจน์ความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
          เดทไลน์ในการสมัครขอทุนJuly 31, 2018
Application form
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES