ลบ แก้ไข

World Citizen Talent Scholarships

 
World Citizen Talent Scholarships
World Citizen Talent Sch
Hague Universityมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเนเธอร์แลนด์ ประกาศให้ทุนจำนวน 9 ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติเพื่อไปเรียนปริญญาโท ในชื่อทุน World Citizen Talent Scholarshipsโดยครอบคลุมค่าเรียนส่วนใหญ่ หรือ € 5,000 เปิดรับสมัครถึง 1 เมษายน 2015
         Hague Universityเป็นมหาวิทยาลัยที่่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1987 ส่วน ทุน World Citizen Talent Scholarships for Master’s Students in Netherlands, 2015-2016เป็นทุนที่มุ่งให้กับนักเรียนที่ฉลาด มีพรสวรรค์ มีความทะเยอทะยาน และมีทัศนะคติในการเป็นพลเมืองของโลก โดยแต่ละทุนครอบคลุมมูลค่าของค่าเรียนส่วนใหญ่ของHague Universityซึ่งจะจ่ายให้ผู้ได้รับทุนเพียงครั้งเดียว ในจำนวน € 5,000 หรือประมาณ 205,000 บาท
         เป็นทุนที่เปิดกว้าง ในการศึกษาในสาขาใดสาขาหนึ่งที่เปิดการเรียนการสอนที่ Hague Universityโดยเงื่อนไขในการสมัครขอทุนมีดังต่อไปนี้
-เป็นผู้ลงทะเบียนเรียนโปรแกรมปริญญาโทเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัย
-กรอกแบบฟอร์มใบสมัครขอทุนเสร็จสมบูรณ์
-ได้รับตอบรับเข้าศึกษาที่ Hague Universityก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2015
-เขียนเรียงความส่งประกอบในการขอทุน
        ผู้สนใจสมัครขอทุนในระบบออนไลน์ ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2015 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง..,
http://www.thehagueuniversity.com/master-studies/financing-your-master-study/scholarships/our-world-citizen-talent-scholarship
 
 TOP RELATED


NEW STORIES