ลบ แก้ไข

ศึกษาวิจัยฟรีที่สิงคโปร์ประจำปี2016

 
ศึกษาวิจัยฟรีที่สิงคโปร์ประจำปี2016
ศึกษาวิจัยฟรีที่สิงคโปร์
ทุนประจำปี 2016 SINGA PhD Awards for International Students in Singaporeให้กับนักศึกษาจากทั่วโลกที่มีผลการศึกษายอดเยี่ยม จำนวน 240 ทุน เพื่อไปศึกษาวิจัยที่ A*STAR Research Institutes, NTU หรือ NUS เป็นเวลา 4 ปี เดทไลน์การสมัคร 1 มิถุนายน 2015 สำหรับIntakeเดือนมกราคม 2016
            SINGA Awardsเป็นทุนสำหรับการเข้าศึกษา ระดับ PhD ในสาขาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์เท่านั้น โดยเป็นโปรแกรมภาษาอังกฤษ ที่ผู้ได้ทุนสามารถเลือกไปทำวิจัยในแล็บแห่งใดแห่งหนึ่ง คือ A*STAR Research Institutes, NTU(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานยาง) หรือNUS(มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์) โดยทุนสนับสนุนเป็นเวลา 4 ปี ของโปรแกรมศึกษาวิจัย
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นบัณฑิตที่ชื่นชอบการทำงานวิจัย และมีผลการศึกษาที่ผ่านมาระดับเยี่ยมยอด
-ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี ทั้งพูดและเขียน
-มีหนังสือรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ
            สรุปผลประโยชน์ที่ผู้ได้ทุนจะได้รับ
-เงินเดือนปีละ SGD 24,000 และจะเพิ่มเป็น SGD 30,000 หลังจากผ่านการสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด
-ค่าศึกษาวิจัย ตลอดหลักสูตร 4 ปี ของการทำPhD
-ค่าแรกเริ่ม(เซตติ้ง) SGD 1,000
-ค่าโดยสารเครื่องบิน SGD 1,500
          ผู้สนใจสมัครขอทุนในระบบออนไลน์ ภายใน 1 มิถุนายน 2015 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง..,
http://www.a-star.edu.sg/singa-award/The-Awards.aspx
 
 
 TOP RELATED


NEW STORIES