ลบ แก้ไข

ทุนไปแลกเปลี่ยนหรือเรียนที่ยุโรป

 
ทุนไปแลกเปลี่ยนหรือเรียนที่ยุโรป
ทุนไปแลกเปลี่ยนหรือเรียน
หากต้องการไปศึกษาหรือทำวิจัยที่ประเทศในสหภาพยุโรป  LOTUS+ projectเปิดรับสมัครชิงทุนหลายแบบแก่ชาติที่กำหนด คือ จีน,กัมพูชา,อินโดนีเซีย,เมียนมาร์,เกาหลีเหนือ,เวียดนาม และไทย เป็นโปรแกรมทั้งแลกเปลี่ยน เรียน และวิจัย ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป เดทไลน์สมัคร 1 มีนาคม 2015
          โครงการโลตัสพลัสนี้ ผู้ได้ทุนจะไปศึกษายัง European partner universitiesในยุโรป โดยแบ่งประเภททุน และระยะเวลาของการศึกษา หรือวิจัยในระดับต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- Bachelor Exchange: 6 or 10 months
- Master Exchange: 6 or 10 months
- Master Degree: 22 months
- PhD Exchange: 6, 10 or 22 months
- PhD Degree: 36 months
- Post-Doctoral Research: 6 months
- Staff: 1 month
             ผลประโยชน์ที่ผู้พิชิตทุนจะได้รับประกอบไปด้วย
- เงินเดือน 1000 € (bachelor/master), 1500 € (PhD´s), 1800 € (post-docs), 2500 € staff
- ค่าเดินทางไปยังยุโรป และกลับประเทศตนหลังจากจบหลักสูตร
- การประกันสุขภาพ
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับทุน เช่น ค่าวีซ่า,ค่าเดินทางไปหรือกลับจากสนามบิน เป็นต้น
- ค่าเรียน
           เดทไลน์ในการสมัครคือ 1 มีนาคม 2015 โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง  http://www.lotusplus.eu/
 
 
 
 TOP RELATED


NEW STORIES