ลบ แก้ไข

เรียนที่มณฑลเสฉวนมีทุนให้ชิงเยอะ

 
เรียนที่มณฑลเสฉวนมีทุนให้ชิงเยอะ
เรียนที่มณฑลเสฉวนมีทุนให
รัฐบาลของมณฑลเสฉวนของสาธารณรัฐประชาชนจีน แจ้งกำลังเปิดให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติในหลายระดับการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุปริญญาขึ้นไปจนถึงปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2015 โดยรับสมัครตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงเดือนมิถุนายน
          มณฑลเสฉวน เป็นมณฑลหนึ่งของประเทศจีน มีเมืองหลวงชื่อ เมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนตอนบนของแม่น้ำแยงซีเกียง มีพื้นที่ 485,000 ตาราง ก.ม. มีประชากร ประมาณ 87,250,000 คน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ อากาศไม่หนาวมากนัก
         ทุนของรัฐบาลมณฑลเสฉวนเพื่อนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีนี้ หรือ Sichuan Provincial Government Scholarship for Foreign Students in China, 2015เป็นทุนที่เปิดรับแทบทุกระดับโดยไม่จำกัดสาขา คือ doctoral students, master students, undergraduate students, junior college student’s and long term students เพื่อไปศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งวิทยาลัย หรือสถาบันอาชีวะศึกษา ที่อยู่ภายในมณฑลนี้ โดยผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับเงินทุนทุกปีจนกระทั่งจบการศึกษา กรณีที่สามารถทำผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด
         ผลประโยชน์ที่จะได้รับมีดังต่อไปนี้(อัตราสกุลเงินหยวน)          
-Doctoral student scholarship: 30000 RMB/person/year
-Master student scholarship: 25000 RMB/person/year
-Undergraduate student scholarship: 20000 RMB/person/year
-Junior college student scholarship: 15000 RMB/person/year
-Long term student scholarship: 10000 RMB/person/year
          การสมัครขอทุนผู้สมัครต้องเข้าไปหาข้อมูลในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทางเว็บไซต์ และดำเนินตามกระบวนการสมัครของแต่ละแห่งที่กำหนด ทั้งเรื่องการสมัครเรียน และสมัครขอทุน โดยทุนนี้เปิดรับเป็นประจำทุกปี ระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน
         ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง..,
http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=105&id=2961
 
 TOP RELATED


NEW STORIES