ลบ แก้ไข

เรียนได้ทุกระดับผ่านทุนรัฐบาลปักกิ่ง

 
เรียนได้ทุกระดับผ่านทุนรัฐบาลปักกิ่ง
เรียนได้ทุกระดับผ่านทุนร
ข่าวดีสำหรับคนที่สนใจไปเรียนในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในมหานครปักกิ่งของจีน เมื่อมีประกาศให้ทุนเต็มจำนวนค่าเรียน ทั้งเรียนภาษา ปริญญาตรี โท เอก รวมทั้งอบรมทางวิชาการระดับสูง แก่นักศึกษาจากต่างชาติ โดยเปิดรับไปถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2015
         ทุน Beijing Government Scholarships for International Students, 2015 เป็นทุนที่ดำเนินการโดย International Cooperation and Exchange Office of Beijing Municipal Commission of Educationsทุนครอบคลุมระยะเวลาเรียน 4-5 ปีสำหรับปริญญาตรี 2-3 ปีสำหรับปริญญาโท และ 3 ปีสำหรับปริญญาเอก  โดยผู้ที่ได้รับทุนของจีนอื่น ๆ หรือ จากองค์กร เอเจนซี่ แล้วจะไม่ได้รับพิจารณาในการให้ทุนของรัฐบาลปักกิ่งในครั้งนี้
        เงื่อนไขในการสมัครขอทุน
1.เป็นผู้ไม่มีสัญชาติจีน และมีสุขภาพสมบูรณ์
2.ประวัติการศึกษา และข้อจำกัดด้านอายุ
2.1) จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยผลการศึกษาระดับดี และมีอายุต่ำกว่า 30 ปีกรณีสมัครทุนปริญญาตรี ทุนระดับปริญญาโทต้องจบปริญญาตรี และอายุไม่เกิน 35 ปี ส่วนทุนระดับปริญญาเอก ต้องจบปริญญาโท และอายุต่ำกว่า 40 ปี
 2.2) ทุนสำหรับโปรแกรม Advanced Studies ผู้สมัครต้องจบปริญญาตรี หรืออยู่ปีสองของการศึกษาในมหาวิทยาลัย และมีอายุไม่เกิน 50 ปี ส่วนทุนเรียนภาษาจีนระยะยาว ต้องจบมัธยมปลาย และมีอายุไม่เกิน 60 ปี
2.3) ทุน Visiting scholar ต้องจบปริญญาโทขึ้นไป หรือมีตำแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และอายุไม่เกิน 50 ปี
       ผลประโยชน์ที่ผู้ได้ทุนจะได้รับนั้น รัฐบาลปักกิ่งจะรับผิดชอบค่าเรียน โดยแบ่งจำนวนเงินค่าครองชีพของแต่ละระดับต่อปี เป็น 5 ประเภทดังต่อไปนี้(RMB คือค่าเงินสกุลหยวนของจีน)
1) 40,000 RMB/year for a Doctoral degree
2) 30,000 RMB/year for a Masters degree
3) 20,000 RMB/year/ for a Bachelor degree
4) 10,000 RMB/year for senior training or long-term language program
5) 5,000 RMB/year for Exchange students or students with outstanding contributions to international education in Beijing.
        ผู้สนใจสมัครขอทุน ต้องดำเนินการสมัคร ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2015 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง..,
http://www.ebeijing.gov.cn/Study/Scholarships/
 
 TOP RELATED


NEW STORIES