ลบ แก้ไข

เวียดนามสนับสนุนให้เรียนวิชาลัทธิมาร์ซฟรี

 
เวียดนามสนับสนุนให้เรียน
รัฐบาลเวียดนามสร้างแรงจูงใจเพื่อดึงดูดนักศึกษามาเรียนในวิชาเกี่ยวกับลัทธิของ คาร์ล มาร์ซ หรือ Marxism รวมทั้ง เลนิน และ โฮ จิน มินห์ ซึ่งล้วนเป็นบุคคลสำคัญในการปกครองการเมือง สังคม เศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ ด้วยการให้สิทธิเรียนฟรี 4 ปี อย่างไรก็ตามตลาดแรงงานในประเทศดูจะไม่ตอบสนองกับบัณฑิตสาขานี้
        เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายเหงียน ตัน ดุง นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้เซ็นพระราชกฤษฎีกา  เพื่อให้สิทธิพิเศษในเรื่องการยกเว้นค่าเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นเวลา 4 ปี สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาเกี่ยวกับMarxism-Leninismและปรัชญาแนวคิดของ Ho Chi Minhผู้ได้ชื่อว่าเป็นวีระบุรุษผู้ปฎิวัติประเทศเวียดนาม
       อย่างไรก็ตาม นโยบายที่ผู้นำเวียดนามผลักดันครั้งนี้ ดูเหมือนว่าจะเป็นหมันซะแล้ว เนื่องจากไม่ได้รับความสนใจจากนักเรียนซะเท่าไหร่ เพราะส่วนใหญ่หันไปลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากกว่า
        ทั้งนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีว่า ผู้จ้างงานของเวียดนาม ต้องการผู้ที่จบมาในสาขาอื่น ๆ มากกว่า เช่น หลักสูตรการสื่อสาร, การท่องเที่ยว,ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และภาษาอังกฤษ เป็นต้น
 
แหล่งข่าว : The Straits Time,Singapore
 
 
 TOP RELATED


NEW STORIES