ลบ แก้ไข

197 ครูอาสาจากอังกฤษมาช่วยสอนเด็กไทย

 

เป็นปีที่ 2 ของโครงการ“Thailand English Teaching Project 2013”โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับ บริติช เคานซิล นำอาสาสมัครชาวอังกฤษ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมาช่วยสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนต่าง ๆ กระจายไปทั่วประเทศไทย และได้มีการปฐมนิเทศน์จบไปเมื่อ 16ก.ค.ที่ผ่านมา ที่โรงแรม แอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
           งานปฐมนิเทศน์มุ่งให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศไทย ระบบการศึกษา และการใช้ชีวิตพื้นฐานในประเทศไทย นอกจากนี้ บริติช เคานซิล ยังอบรมเทคนิกการสอนภาษาอังกฤษ รวมทั้งมอบแหล่งข้อมูล เว็บไซต์ สื่อการเรียนการสอนตามมาตรฐานของบริติช เคานซิล เพื่อให้นักศึกษาอาสาสมัครเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษให้แก่ครูไทยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในระหว่างโครงการ 17ก.ค.-6ก.ย.2556 โดยในปีนี้มีนักศึกษามหาวิทยาลัยชาวอังกฤษที่สนใจเข้าร่วมโครงการถึง 197 คน ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วถึง 2 เท่า
         วัตถุประสงค์ของโครงการ Thailand English Teaching Project 2013เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษรอบด้านให้กับนักเรียนไทย เพื่อสอดรับกับการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนที่จะมาถึงในเร็ว ๆ นี้ และปรับตัวเข้าสู่โลกที่มีการแข่งขันสูงในทุก ๆ ด้าน ในส่วนอาสาสมัครเองก็จะได้ฝึกฝนทักษะในการใช้ชีวิตในต่างแดน และเพิ่มศักยภาพให้นักศึกษาก้าวสู่การทำงานและเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น 
 TOP RELATED


NEW STORIES