ลบ แก้ไข

สัมมนา TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 5

 

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนา “ TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของไทย” เพื่อติดตามและรับรู้ถึงความพร้อมของไทยขณะนี้ในการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมี ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ให้เกียรติแสดงปาฐกถาพิเศษ พร้อมด้วย พ.อ.พรพจน์ เมธาวุฒินันท์ ผู้อำนวยการกองอาเซียน สำนักนโยบายและแผนกลาโหม รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บุษฎี สันติพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน และทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมสัมมนา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อเร็วๆ นี้
 TOP RELATED


NEW STORIES