ลบ แก้ไข

ทุน100%เรียนป.ตรีที่U of Queensland,ออสเตรเลีย

 
ทุน100%เรียนป.ตรีที่U of
ทุนด้านเศรษฐศาสตร์ระดับป.ตรี ให้โดย University of Queenslandผู้มีสิทธิสมัครต้องจบในหลักสูตร Cambridge International A levels (min aggregate 15* / 17.5**)  หรือ  International Baccalaureate (IB) program (min 40)และได้สมัครเรียนกับUQ ก่อนแล้ว ทุนนี้ให้ค่าเรียนเต็มจำนวน 3 ปี หมดเขตส่งใบสมัคร 31 ส.ค.2013
University of Queensland offers scholarship for bachelors in the field of economics. International students are eligible. Students must have completed Cambridge International A levels (min aggregate 15* / 17.5**) or the International Baccalaureate (IB) program (min 40). The scholarship offers 100% Tuition costs for three years. Applicants must have an existing application with UQ and meet all entry requirements before they can be considered for the scholarship. Applications close 31st August 2013 and 30th November 2013 for Semester 1, 2014.
Study Subject (s): Scholarship is provided in the field of economics at the University of Queensland.
Course Level: Scholarship is available for pursuing bachelor degree level at University of Queensland.
Scholarship Provider: University of Queensland, Australia
Scholarship can be taken at: Australia
Eligibility: - Students must have completed Cambridge International A levels (min aggregate 15* / 17.5**) or the International Baccalaureate (IB) program (min 40);
-Students who have an unconditional offer for the Bachelor of Economics commencing at UQ in 2014;
-Applied for a single degree for the Bachelor of Economics
-For those countries that work on the following A level scale      (A=5, B=4, C=3, D=2, E=1)
-For those countries that work on the following A level scale      (A*=6, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1)
Scholarship Open for International Students: International Students can apply for this scholarship.
Scholarship Description: The School of Economics Centenary Scholarship is an exciting opportunity for students who excel academically to undertake a Bachelor of Economics at The University of Queensland. 100% Tuition costs for three years, an AUD 20,000 living allowance per year, a single return airfare from the student’s country of residence, and a one off book allowance of AUD 500.
Number of award(s):  Not Known
Duration of award(s): Scholarships are offered for three years.
What does it cover? 100% Tuition costs for three years, an AUD 20,000 living allowance per year, a single return airfare from the student’s country of residence, and a one off book allowance of AUD 500.
Selection criteria: Not Known
How to Apply: The mode of applying is by post and electronically.
-Students can apply for the scholarship by completing the scholarship application form, and providing a motivation letter & 2 referee reports.
-Students must also ensure that they have completed and lodged their UQ application form prior to applying for this scholarship.
Scholarship Application Deadline: Applications close 31st August 2013 and 30th November 2013 for Semester 1, 2014.
Note: Students Must Have An Existing Offer From UQ In Order To Be Considered For This Scholarship. Please Do Not Apply Unless You Have a UQ Student Id Number.
Further Official Scholarship Information and Application
http://bel.uq.edu.au/uqeconomicscentenaryscholarship
 
 TOP RELATED


NEW STORIES