ลบ แก้ไข

สิงคโปร์เปิดLiberal Arts Collegeแห่งแรก

 
สิงคโปร์เปิดLiberal Arts
ในเดือนสิงหาคมปี 2013 นี้ สิงคโปร์จะเปิดวิทยาลัยทางด้านศิลปศาสตร์แห่งแรก ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง Yale-NUSหรือ Yale University จากอเมริกา และ National Universityof Singapore โดยมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 157 คน มากกว่าที่วางแผนไว้ 7 คน
          Yale-NUS สร้างสรรค์ขึ้นมาภายใต้แนวคิดของการนำมหาวิทยาลัยเยล (Yale University) จากสหรัฐ และมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงโปร์ (National University of Singapore: NUS) มารวมเข้าไว้ด้วยกัน และยังเป็นวิทยาลัยแรกที่จัดตั้งขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเยล ซึ่งตั้งอยู่นอกเมืองนิว ฮาเวน รัฐคอนเน็กติกัต วิทยาลัยแห่งนี้จะเปิดทำการแบบสมบูรณ์ในปีค.ศ.2015
          ในจำนวนนักศึกษาที่จะเรียนที่ Liberal arts collegeแห่งใหม่นี้มีสัดส่วน 62% หรือ 97 คน เป็นนักศึกษาชาวสิงคโปร์ ที่เหลือ 17 คนมาจากสหรัฐ และแคนาดา 32 คน จากเอเชีย ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์ และอีก 11 คน มาจากยุโรป สหราชอาณาจักร แอฟริกา และ อเมริกาใต้
           ในภาพรวมทั้งหมดของ Yale-NUS ที่จะเปิดวิทยาลัยแบบสมบูรณ์ในอีกประมาณ 2 ปี ปรากฎว่าถึงขณะนี้ มีใบสมัครเข้าศึกษาจากที่ต่าง ๆ เข้ามาแล้วรวมมากกว่า 11,400ใบ
(ภาพจากไฟล์ โครงการ Yale-NUS ของสิงคโปร์)
         
 
 
 
 
 TOP RELATED


NEW STORIES