ลบ แก้ไข

ทุนรัฐบาลออสเตรเลียประจำปี57เปิดรับสมัครแล้ว

 
ทุนรัฐบาลออสเตรเลียประจำ
 รัฐบาลออสเตรเลียเชิญชวนคนไทยที่สนใจสมัครชิงทุนการศึกษาเอนเดเวอร์  ( Endeavour Scholarships and Fellowships) ประจำปี 2557ในระหว่างวันที่ 1เมษายน ถึง 30มิถุนายน 2556 (เพื่อไปศึกษาในปี 2557) ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์เป็นทุนที่มีการแข่งขันระดับนานาประเทศ
         ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ มอบโอกาสให้ผู้มีความสามารถในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ตะวันออกกลาง ยุโรป และทวีปอเมริกา ไปศึกษา ทำการวิจัย หรือพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพในประเทศออสเตรเลีย ทุนการศึกษานี้ยังมอบโอกาสให้ชาวออสเตรเลียเดินทางมาศึกษาและพัฒนาความสามารถในประเทศที่กำหนดอีกด้วย
         ทุนเการศึกษาเอนเดเวอร์ แบ่งออกเป็น 4ประเภท ดังนี้
•ทุนระดับบัณฑิตศึกษา Endeavour Postgraduate Scholarship (ปริญญาโทและปริญญาเอก)
•ทุนเพื่อการวิจัย Endeavour Research Fellowship (การทำวิจัยในออสเตรเลียเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในประเทศของผู้สมัคร หรือการทำวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาเอก)
•ทุนระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม Endeavour Vocational Education and Training Scholarship(ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และอนุปริญญา)
•ทุนสำหรับศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร Endeavour Executive Fellowship
โดยนับตั้งแต่มีการริเริ่มมอบทุนเอนเดเวอร์ในปี 2550มีคนไทยได้รับทุนนี้แล้วถึง 119คน
           ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย (Australia Awards) ซึ่งรวบรวมทุนเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ  ซึ่งจัดสรรผ่านสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งออสเตรเลีย  (AusAID) และทุนเอนเดเวอร์ ซึ่งดูแลโดยกระทรวงอุตสาหกรรม นวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิทยาศาสตร์ และการอุดมศึกษา (DIICCSRTE) เข้าไว้ด้วยกันในชื่อเดียว ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลียมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ เครือข่ายการศึกษา และความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างออสเตรเลียและมิตรประเทศ
          อ่านรายละเอียดของทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย และวิธีการสมัคร ได้ที่ www.AustraliaAwards.gov.au.
 TOP RELATED


NEW STORIES