ลบ แก้ไข

ทุนปริญญาโท HEC-EGIDE/ Eiffel MBAที่ฝรั่งเศส

 
ทุนปริญญาโท HEC-EGIDE/ E
กระทรวงต่างประเทศประกาศให้ทุนการศึกษา 2013 HEC-EGIDE/ Eiffel MBA Scholarshipsแก่ประเทศกำลังพัฒนา เพื่อเรียนปริญญาโทในสาขาบริหารธุรกิจ โดยทุนมีเงินเดือนให้เดือนละ  €1,181รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ประกันสุขภาพ และค่าทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี เดทไลน์สมัคร ช่วงแรก 1 ก.ค. ช่วงสอง 15พ.ย.2013
French Ministry of Foreign Affairs announces HEC-EGIDE/ Eiffel MBA scholarships. The scholarship is awarded to the developing countries students to pursue Masters in Business Administration. The Eiffel Scholarship provides participants with a monthly allowance of €1,181, and covers additional expenses including travel, health insurance and cultural activities. Applicant applying for the scholarship should be aged 30 years old or less in the selection year.
Study Subject(s): The scholarship is offered to pursue Business administration.
Course Level: This scholarship is available for pursuing Masters degree level by French schools of higher education.
Scholarship Provider: French Ministry of Foreign Affairs
Scholarship can be taken at: France
Eligibility: The HEC MBA Program applies on behalf of admitted eligible students. In order to be eligible the candidate must:
-Be aged 30 years old or less in the selection year.
-Only admitted candidates can apply for this scholarship.
-Have a single nationality from a developing country deemed an ‘emerging country’ by the French state department, especially those in Asia and Latin America, for example, currently under-represented among the student population in France.
 Scholarship Open for International Students: The students of Afghanistan, Gambia, Mozambique, Bangladesh, The Guinea, Myanmar, Benin, Guinea-Bisau, Nepal, Burkina Faso, Haiti, Niger, Burundi, Kenya, Rwanda, Cambodia, Korea, Dem Rep., Sierra Leone, Central African Republic, Kyrgyz Republic, Somalia, Liberia, Tajikistan, Comoros, Madagascar, Tanzania, Malawi, Togo, Congo, Dem. Rep, Eritrea, Mali, Uganda, Ethiopia, Mauritania, Zimbabwe, Albania, Indonesia, Samoa, Armenia, India, São Tomé and Principe, Belize, Iraq, Senegal, Bhutan, Kiribati, Solomon Islands, Bolivia, Kosovo, South Sudan, Cameroon, Lao PDR, Sri Lanka, Cape Verde, Lesotho, Sudan, Congo, Rep., Marshall Islands, Swaziland, Côte d’Ivoire, Micronesia, Fed. Sts., Syrian Arab Republic, Djibouti, Moldova, Timor-Leste, Egypt, Arab Rep., Mongolia, Tonga, El Salvador, Morocco, Ukraine, Fiji, Nicaragua, Uzbekistan, Georgia, Nigeria, Vanuatu, Ghana, Pakistan, Vietnam, Guatemala, Papua New Guinea, West Bank and Gaza, Guyana, Paraguay, Yemen, Rep., Honduras, Philippines, Zambia, Angola, Ecuador, Palau, Algeria, Gabon, Panama, American Samoa, Grenada, Peru, Antigua and Barbuda, Iran, Islamic Rep., Romania, Argentina, Jamaica, Russian Federation, Azerbaijan, Jordan, Serbia, Belarus, Kazakhstan, Seychelles, Bosnia and Herzegovina, Latvia, South Africa, Botswana, Lebanon, St. Lucia, Brazil, Libya, St. Vincent and the Grenadines, Bulgaria, Lithuania, Suriname, Chile, Macedonia, FYR, Thailand, China, Malaysia, Tunisia, Colombia, Maldives, Turkey, Costa Rica, Mauritius, Turkmenistan, Cuba, Mexico, Tuvalu, Dominica, Montenegro, Uruguay can apply for this scholarship.
Scholarship Description: Launched in January 1999 by the French Ministry of Foreign Affairs (Ministère des Affaires Etrangères), the Eiffel Scholarship is designed to bolster international recruiting by French schools of higher education, at a time when competition to attract top foreign students is growing among developed countries.HEC reserves the right to submit only those candidates it feels best qualify for the Eiffel Scholarship as the award is particularly competitive and prestigious. Note that applications from students currently studying outside France will be given priority over those from students already studying in France.
 Number of award(s): Not Known
Duration of Award: Not Known
What does it cover? The Eiffel Scholarship provides participants with a monthly allowance of €1,181, and covers additional expenses including travel, health insurance and cultural activities. Tuition fees are not covered by the scholarship.
How to Apply: Filling out the Candidate Profile will inform us of your experience and background as well as your personal and professional objectives. This online form is also quick and easy to complete.
 Scholarship Application Deadline: The deadline to apply is July 1, 2013 For September 2013 and November 15, 2013 For January 2014.
Further Official Scholarship Information and Application
http://www.mba.hec.edu/How-to-apply/Application-process
 
 TOP RELATED


NEW STORIES