ลบ แก้ไข

ม.เวียดนาม“กระอัก”โดนจำกัดโควตารับนิสิต100%

 
ม.เวียดนาม“กระอัก”โดนจำก
ข่าวใหญ่ในแวดวงอุดมศึกษาเวียดนามล่าสุด มีรายการจากกระทรวงศึกษาและฝึกอบรมของเวียดนามว่า มีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในประเทศเวียดนามถึง 23 แห่ง ถูกรัฐบาลจำกัดโควต้าในการรับนักศึกษาลงมากมาย  ระหว่าง 10-100 เปอร์เซ็นต์ทีเดียว อันเป็นผลมาจากสถาบันเหล่านี้ล้มเหลวในเรื่องคุณภาพของอาจารย์ และองค์ประกอบทางด้านวัตถุต่าง ๆ ที่สำคัญต่อการเรียนการสอน
            รายงานข่าวจากสำนักข่าว เวียดนามนิวส์ เมื่อ 11 มี.ค.2556 ที่ผ่านมา เผยว่า การดำเนินการครั้งนี้ของภาครัฐมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การเรียนการสอนมีคุณภาพมากขึ้น รวมถึงมีความเท่าเทียมกันในการรับสมัครนักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน รวมทั้งวิทยาลัยต่าง ๆ ซึ่งผลการจำกัดโควตาครั้งนี้ ส่วนใหญ่โดนกับมหาวิทยาลัยของรัฐ
            HCM City Industrial University หรือมหาวิทยาลัยด้านอุตสาหกรรมของนครโฮจินมิน ซิตี้ เป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับโดนจำกัดโควตามากที่สุดในการเปิดรับลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใหม่ ทำให้ปีนี้ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ จะสามารถรับนักศึกษาได้ 7,500 คน น้อยกว่าปีที่แล้วเกินเท่าตัว เพราะสถิติครั้งก่อน ทำไว้ด้วยการรับลงทะเบียนนิสิตใหม่ 17,505 คน
            Mekong Universityโดนจำกัดโควตา 120 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ HCM City University of Food Industryจะสามารถแอดมิสชั่นเข้ามาได้ 4,000 คนในปีนี้ ซึ่งเป็นตัวเลขเพียงครึ่งเดียวของปีที่ผ่านมา 
 TOP RELATED


NEW STORIES