ลบ แก้ไข

ทุนระดับPhDจากศูนย์ชีววิทยาของออสเตรีย

 
ทุนระดับPhDจากศูนย์ชีววิ
Vienna Biocenter (VBC) ประเทศออสเตรียเสนอให้ทุนด้าน Molecular Life Sciencesโปรแกรมระดับปริญญาเอกนานาชาติ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์แก่นักศึกษาทั่วโลก โดยเป็นทุนที่มีเงินเดือน และประกันภัยต่าง ๆ ให้ หมดเขตรับสมัคร 30เม.ย.2013
International PhD Programme in Molecular Life Sciences is offered by Vienna Biocenter (VBC), Austria. The VBC PhD Programme is a research-oriented educational program that aims to support the scientific training of young graduates from all over the world. The salary includes health insurance, pension insurance, accident insurance and unemployment insurance. Application will be submitted till April 30, 2013.
Study Subject(s): Scholarships are provided in the field of molecular life sciences.
Course Level: This scholarship is available for pursuing PhD degree level at the Vienna Biocenter (VBC), Austria.
Scholarship Provider: The VBC PhD Programme is jointly organized by IMP, IMBA, GMI and MFPL.
Scholarship can be taken at: Austria
Eligibility: Vienna Biocenter welcome applicants from the United States and other countries with an Anglican education system. Applicants from Australia, Republic of Ireland, the United Kingdom (UK), and New Zealand are able to enter their programme with a BA (Hons)/BSc (Hons) in a Life Sciences related subject and some research experience. United States students should contact the PhD Administrator to enquire if their BA degree fulfills the requirements for admission to the VBC programme.
-The program language is English throughout. Proficiency in English is therefore required. A formal proof of competence in English (IELTS, CPE or TOEFL) is recommended but not mandatory.
-Although they do not have a strict age limit, they think that PhD students should not be older than 30 years when they start their studies.
Scholarship Open for International Students: The International students can apply for this programme.
Scholarship Description: The VBC PhD Programme is a research-oriented educational program that aims to support the scientific training of young graduates. Students learn through original (supervised) research projects, and at the end of their studies they will be able to carry out independent research projects. The VBC PhD Programme ensures that its students have protected time, mentorship, core facilities and a vibrant intellectual atmosphere.
Number of award(s): Not Known
Duration of award(s): Not Known
What does it cover? Salaries in the Vienna Biocenter PhD programme are amongst the best in Europe. Within the salary health insurance, pension insurance, accident insurance and unemployment insurance are included. The semester tuition fee is also reimbursed by each Research Institute. The average price of accommodation for a student is approx. 500 – 600 Euros per month depending on the type of accommodation and thus the salary guarantees that a student can live in Vienna rather comfortably..
 Selection Criteria: Applicants will be assessed on the basis of their application and the letters of recommendation. Short-listed candidates will be invited for a five-day interview procedure in Vienna. They will reimburse round trip travel expenses and provide free accommodation.
 Notification: Interview Dates – first week of July.
How to Apply:
-Completed online application
-Two letters of recommendation.
Scholarship Application Deadline: Apply now for the summer selection (deadline April 30, 2013).
Further Official Scholarship Information and Application
http://www.vbcphdprogramme.at/
 
 TOP RELATED


NEW STORIES