ลบ แก้ไข

โครงการDIGI Engageที่ซิดนี่ย์

 
โครงการDIGI Engageที่ซิด
รัฐบาลออสเตรเลียกำลังเปิดรับสมัครเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 24 ปี จากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและออสเตรเลียเข้าร่วมโครงการ DIGI Engage 2018 ซึ่งเป็นโครงการด้านเทคโนโลยีที่จะส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้เกี่ยวกับ เอกลักษณ์ ความหลากหลายทางเชื้อชาติ และความเป็นผู้นำ ในการตอบโต้ปัญหาความรุนแรงในโลกออนไลน์
        โครงการนี้จะจัดขึ้นที่นครซิดนีย์ วันที่ 15 มีนาคม ก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ
     คุณสมบัติผู้สมัคร
- Be between the ages of 18-24
- Be comfortable communicating in English
- Live in Australia or in an ASEAN member country (Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Lao PDR, Myanmar and Cambodia)
- Be able to travel without supervision to Sydney. For overseas participants, this means having a valid passport and being eligible for an Australian Visitor visa (subclass 600) or Electronic Travel Authority (subclass 601) visa (for Singaporean and Malaysian participants). Participants must be able to cover the upfront cost of their visa which will be reimbursed upon arrival in Australia.
- Preferably in a leadership/influencer role (school, community, workplace, online)
- Participants who are involved in related issues such as peace/security, countering racism, community-building, youth empowerment, resilience, social inclusion, active citizenship
- Participants who regularly engage with youth under 18
- Participants who are active on social media
         สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้แล้ววันนี้ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่เว็บไซต์ https://goo.gl/DVk6eY
 

somkiat tiantong ชม 4,875 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES