ลบ แก้ไข

โครงการฝึกผู้นำที่ออสเตรเลีย

 
โครงการฝึกผู้นำที่ออสเตร
โครงการ Australia ASEAN Emerging Leaders Program (A2ELP) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยโครงการฝึกผู้นำระยะเวลา 3 เดือนนี้จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะต่างๆในการทำธุรกิจสมัยใหม่ รวมถึงสร้างเครือข่ายธุรกิจ
           ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้
-เป็นพลเมืองของออสเตรเลียหรือประเทศในอาเซียน(Brunei Darussalam, Cambodia, Thailand, Laos, Myanmar, Vietnam, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines)
-เป็นผู้ก่อตั้งหรือผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรทางสังคม
-อายุระหว่าง 25-35ปี
-สามารถแสดงให้เห็นว่าองค์กรมีผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในสาเหตุทางสังคม / เศรษฐกิจ / สิ่งแวดล้อมในขณะที่การปรับขนาดและผลกำไร
-สามารถแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
-สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อดำเนินงานใน 3 ขั้นตอนของโปรแกรม
-มีความรู้ความชำนาญในการทำงานด้วยภาษาอังกฤษ
             โครงการนี้เปิดรับสมัครถึงวันที่ 13 ตุลาคมนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ asialink.unimelb.edu.au/a2elp
 
 

somkiat tiantong ชม 456 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES