ลบ แก้ไข

รู้เรื่องทุนกับโครงการแคมปัสทัวร์

 
รู้เรื่องทุนกับโครงการแค
โครงการแคมปัสทัวร์ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่สามนี้ หน่วยงานแคมปัสฟรานซ์ ประเทศไทย จะไปพบปะนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 21แห่งทั่วประเทศ ในระยะเวลำ 1เดือน แคมปัสทัวร์ถือเป็นโอกาสที่เจ้าหน้า
ที่ของแคมปัสฟรานซ์จะได้ไปให้ข้อมูลแก่นิสิตนักศึกษาไทย เกี่ยวกับการเรียนระดับอุดมศึกษาในประเทศฝรั่งเศส
            วัตถุประสงค์หลักของโครงการแคมปัสทัวร์มี 3ประการ ได้แก่ - ให้คำแนะนำเรื่องการเรียนระดับอุดมศึกษาในประเทศฝรั่งเศส - ให้ข้อมูลเรื่องโครงการทุนต่างๆ ของรัฐบาลฝรั่งเศส - นำเสนอโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ ให้แก่นักวิจัยตามมหาวิทยาลัย
           แคมปัสทัวร์ยึดหลักการลักษณะ “สัญจร 1วัน 1สถาบันการศึกษา” กำหนดการจึงเอื้อให้นิสิตนักศึกษารวมทั้งคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งร่วมฟังการบรรยายของเจ้าหน้าที่แคมปัสฟรานซ์ที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการทุนต่างๆ ของรัฐบาลฝรั่งเศส (ทุนสำหรับ ผู้เรียนดีระดับปริญญาโทและเอก ทุนไอเฟล โครงการทุนเพรสทีจ เป็นต้น) และของสหภาพยุโรป (ทุนอีราสมุส มุนดุส) โดยในปีนี้ ทางหน่วยงานแคมปัสฟรานซ์จะจัดให้มีการบรรยาย 2หัวข้อควบคู่กันไปทั้งสำหรับนิสิตนักศึกษาและสำหรับคณาจารย์และนักวิจัย
             นอกจากนี้ สำหรับแคมปัสทัวร์ในครั้งนี้ ผู้แทนจากหอการค้าไทย-ฝรั่งเศสจะร่วมมือกับหน่วยงานแคมปัสฟรานซ์สำหรับการสัญจรในบางมหาวิทยาลัย โดยจะมีการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับหอการค้ำไทย-ฝรั่งเศสและเกี่ยวกับคุณสมบัติอันพึงมีในตัวผู้สมัครงานที่ประสงค์ จะทำงานกับบริษัทฝรั่งเศสในประเทศไทย
            แคมปัสฟรานซ์ ทัวร์ 2017 เริ่มขึ้นในวันที่ 30สิงหาคม ณ มหาวิทยำลัยมหิดล และจะแล้วเสร็จในวันที่ 5ตุลาคม ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
          สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณพลวัฒน์ กันทะพรม เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส หน่วยงานแคมปัสฟรานซ์ อีเมล bangkok@campusfrance.org
รู้เรื่องทุนกับโครงการแค
 

somkiat tiantong ชม 820 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES