ลบ แก้ไข

รู้เรื่องทุนกับโครงการแคมปัสทัวร์

 
รู้เรื่องทุนกับโครงการแค
โครงการแคมปัสทัวร์ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่สามนี้ หน่วยงานแคมปัสฟรานซ์ ประเทศไทย จะไปพบปะนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 21แห่งทั่วประเทศ ในระยะเวลำ 1เดือน แคมปัสทัวร์ถือเป็นโอกาสที่เจ้าหน้า
ที่ของแคมปัสฟรานซ์จะได้ไปให้ข้อมูลแก่นิสิตนักศึกษาไทย เกี่ยวก