ลบ แก้ไข

ประกวดวีดีโอชิงทุนเรียนฝรั่งเศส

 
ประกวดวีดีโอชิงทุนเรียนฝ
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เปิดรับนิสิต นักศึกษาสัญชาติไทยแข่งขันประกวดวีดีโอระดับชาติเรื่อง « Pour moi, le français, c’est …. » ความยาวไม่เกิน 40 วินาที ชิงทุนเรียนภาษาฝรั่งเศสระยะสั้น 3สัปดาห์ ที่ศูนย์สอนภาษา FLE ณ ประเทศฝรั่งเศส พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
หลักเกณฑ์การแข่งขัน
สำหรับหลาย ๆ คน ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ใช้ในการทำงาน ภาษาแห่งความรัก ภาษาที่เปิดสู่โลกกว้างและวางรากฐานสู่อนาคต  ขอเชิญชวนผู้สนใจนำเสนอทัศนคติของคุณที่มีต่อภาษาฝรั่งเศสผ่านคลิปวีดีโอสั้น
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
การเข่งขันจะเปิดให้แก่นิสิต นักศึกษา สัญชาติไทย
ผู้ที่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
-กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย
-สัญชาติไทย
-อายุไม่น้อยกว่า 18ปี
-เรียนภาษาฝรั่งเศสในมหาวิทยาลัย    ไม่ว่าจะเป็นวิชาเอก โท หรือเลือกเสรี
-ได้รับประกาศนียบัตรความรู้ภาษาฝรั่งเศส (DELF หรือ TCF ) ไม่ต่ำกว่าระดับ A2
กติกาสำหรับการจัดทำวีดีโอ
-คลิปวีดีโอไฮไลท์คนคนเดียว(หมายถึงผู้ส่งวีดิโอเข้าร่วมแข่งขัน) โดยให้มีตัวประกอบด้วยได้
-เอ่ยประโยคว่า « Pour moi, le français, c’est …. »ในคลิปวีดีโอ
-นำเสนอทัศนคติของคุณที่มีต่อภาษาฝรั่งเศสผ่านคลิปวีดีโอ
-ความยาวไม่เกิน  40วินาที
-ไม่จำเป็นต้องมีบทสนทนา แต่หากมี ต้องใช้ภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น
ผู้ร่วมแข่งขันสามารถส่งคลิปวีดีโอได้เพียง 1คลิปเท่านั้น
           สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการแข่งขันหากมีจำนวนผู้สมัครไม่เพียงพอ
กำหนดเวลาและการคัดเลือกผู้ชนะการประกวด
-วันที่ 12พฤษภาคม : เริ่มการแข่งขัน (ส่งคลิปวีดีโอเข้า YouTube กรอกข้อมูลลงบนกูเกิลฟอร์ม และส่งเอกสารทางอีเมล์)
-วันที่ 30พฤษภาคม : ปิดรับคลิปวีดีโอ
-วันที่ 31พฤษภาคม : คณะกรรมการตัดสินจากสถานทูตฝรั่งเศสคัดเลือกวีดีโอที่ดีที่สุดและถูกต้องตามกติกาโดยเน้นความคิดริเริ่ม และความคิดสร้างสรรค์
-วันที่ 1มิถุนายน  : เผยแพร่คลิปวีดีโอที่คัดเลือกไว้บน Facebook
https://www.facebook.com/ouijeparlefrancaisenthailande/และเปิดให้ผู้ชมร่วมโหวต
-วันที่ 12มิถุนายน ปิดการโหวตใน Facebook วีดีโอที่ปรากฏคำว่า “likes” มากที่สุด จะเป็นผู้ชนะ และประกาศผลอย่างเป็นทางการ
ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมได้อย่างไร?
1.โพสต์คลิปวีดีโอของคุณลงบน YouTube ( โดยพิมพ์ระบุซื่อคลิปไว้ด้วย)
2.กรอกแบบฟอร์มในบนลิงค์ https://goo.gl/forms/BuYyHna0IiCMeZDB3
3.ส่งไปยังอีเมล์  delphine.derniaux@diplomatie.gouv.fr พร้อมเอกสารดังนี้
-สำเนาบัตร นิสิต นักศึกษา
-สำเนาพาสปอร์ต
-สำเนาประกาศนียบัตร DELF  หรือ TCF  ไม่ต่ำกว่าระดับ A2
รางวัลผู้ชนะการประกวด
ทุนเรียนภาษาฝรั่งเศสระยะสั้น 3สัปดาห์ จำนวน 2ทุน (ระหว่างวันที่ 15กรกฎาคมถึง 5สิงหาคม) ในศูนย์สอนภาษา FLE ณ ประเทศฝรั่งเศส พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
เงื่อนไขการใช้วีดีโอ: วีดีโอจะได้รับการเผยแพร่ผ่าน  www.youtube.com.
          การแข่งขันวีดีโอนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น ผู้สมัครจะต้องยอมรับเงื่อนไขที่จะให้ผู้ดำเนินการใช้ประโยชน์จากวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย
 

somkiat tiantong ชม 2,329 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES