ลบ แก้ไข

ทุนเรียนโทกฎหมายที่UK

 
ทุนเรียนโทกฎหมายที่UK
University of Law มหาวิทยาลัยกฎหมายเอกชนที่มีแคมปัสอยู่ในหลายเมืองของอังกฤษ รวมทั้งลอนดอน ประกาศให้ทุนค่าเรียนเต็มจำนวนแก่ผู้สมัครต่างชาติ ในการเรียนหลักสูตรGraduate Diploma in Law(GDL) หรือ Legal Practice Course(LPC)
            University of Law เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่แสวงหาผลกำไรในสหราชอาณาจั