ลบ แก้ไข

ทุนเรียนโทกฎหมายที่UK

 
ทุนเรียนโทกฎหมายที่UK
University of Law มหาวิทยาลัยกฎหมายเอกชนที่มีแคมปัสอยู่ในหลายเมืองของอังกฤษ รวมทั้งลอนดอน ประกาศให้ทุนค่าเรียนเต็มจำนวนแก่ผู้สมัครต่างชาติ ในการเรียนหลักสูตรGraduate Diploma in Law(GDL) หรือ Legal Practice Course(LPC)
            University of Law เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่แสวงหาผลกำไรในสหราชอาณาจักรโดยที่นี่มุ่งเน้นการเรียนการสอนด้านปริญญากฎหมาย การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญกฎหมายเฉพาะทาง และหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องสำหรับทนายความ มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนผู้ศึกษาที่มาจากหลากหลายภูมิหลัง เพื่อบรรลุความมุ่งหวังสูงสุดในการประกอบอาชีพด้านกฎหมาย
         สำหรับปีการศึกษา 2017-2018  University of Law จะใหทุนเต็มจำนวนแก่ผู้สมัคร จำนวน 4 ทุน เป็นทุนเรียนในภาคการศึกษาที่จะเริ่มเดือนกันยายน 2017 โดยเป็นทุนใน 2 หลักสูตร ได้แก่ Graduate Diploma in Law(GDL) และ Legal Practice Course(LPC)โดยผู้สมัครที่มาจากนอกสหราชอาณาจักร ต้องมาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก
       คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษา(หรือคาดว่าจะได้รับ) อย่างน้อยเกียรตินิยมอันดับ 2 หรือเทียบเท่าระดับนานาชาติ
-เป็นผู้ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทที่นี่ และมีพื้นฐานมาจากครอบครัวที่มีรายได้สำหรับช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาไม่เกิน 25,000 ปอนด์(ประมาณ 1 ล้านบาท)หรือน้อยกว่า
           ผู้สนใจดำเนินการสมัครเรียน และยื่นใบสมัครขอทุน ภายในเดทไลน์ 3 กรกฎาคม 2017 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมทางลิงก์ต่อไปนี้
Application Form
Scholarship Link
 

somkiat tiantong ชม 16,491 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES