ลบ แก้ไข

ทุนเต็มจำนวนจากมหาวิทยาลัยรอบโลก

 


ทุนเต็มจำนวนจากมหาวิทยาล

1. Gates Cambridge Scholarships - UK

ทุน Gates Cambridge เป็นหนึ่งในทุนที่ทรงคุณค่าที่สุดของโบก ซึ่งถูกมอบให้กับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติโดดเด่นจากประเทศนอกสหราชอาณาจักร เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับ ป.โท และ ป.เอก  แบบ full-time ในสาขาใดก็ได้ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร


เรียนที่: University of Cambridge, United Kingdom  

ระดับ: PhD, MSc or MLitt

สาขา: สาขาใดก็ได้

จำนวนทุน: 95 ทุน ต่อ ปี

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้สนใจทุกสัญชาตินอกสหราชอาณาจักร

สิ่งที่ได้: ทุนเต็มจำนวนซึ่งรวมไปถึง ค่าเล่าเรียนทั้งหมด, ค่าอยู่อาศัย, ค่าเดินทาง และอื่นๆ ที่จำเป็น สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gatescambridge.org/apply/value

สิทธิเข้ารับเลือก:อ่านเพิ่มเติม และตรวจสอบสถานะ  http://www.gatescambridge.org/apply/eligibility

การสมัคร: สมัครโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัย แนะนำให้อ่านรายละเอียดที่ http://www.gatescambridge.org/apply/how-apply

Website/Link http://www.gatescambridge.org/2. The Clarendon Scholarship Fund, Oxford

The Clarendon Fund เป็นทุนบัณฑิตศึกษา หรือ ป.โท ของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ซึ่งในแต่ละปีจะมอบทุนประมาณ 140 ทุนนี้จะมอบให้กับผู้ที่มีระดับการเรียนสูง และมีศักยภาพสำหรับการศึกษาต่อในระดับ ป.โท ที่ออกซ์ฟอร์ด

 

เรียนที่: University of Oxford, United Kingdom  

ระดับ: ป.โท

สาขา: ตรวจสอบที่ http://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/courses

จำนวนทุน: ประมาณ 140 ทุน ต่อปี

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้สมัครจากทุกประเทศทั่วโลก

สิ่งที่ได้: ค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนทุน full-time รวมถึงค่าใช้จ่ายรายปี ประมาณ £14,777 หรือประมาณหก แสนสองหมื่นบาท

สิทธิเข้ารับเลือก: มีผลการเรียนโดดเด่น และศักยภาพตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

การสมัคร: หากสมัครสำหรับ full-time และ part-time ในเดือนมกราคม จะได้รับพิจารณาสำหรับทุนนี้อัตโนมัติ การสมัครไม่จำเป็นต้องสมัครทุนแยกกับสมัครมหาวิทยาลัย ดังนั้นต้องสมัครภายใน 25 มกราคม 2019 สำหรับสาขาที่สนใจหากต้องการทุนการศึกษา

Website/Link: http://www.clarendon.ox.ac.uk/
 


3. UK Warwick Chancellor's International Scholarships

ทุน Chancellor’s International Scholarships ถูกกำหนดขึ้นทุกปีโดยรวมกับทุนวิจัยระดับ postgraduate และเปิดให้นักเรียนต่างชาติสมัครเพื่อเรียนในสาขาใดก็ได้ที่ Warwick

 

เรียนที่: University of Warwick,

ระดับ: PhD

สาขา: สาขาใดก็ได้ที่เปิดสอน

จำนวนทุน: 25 ทุน

กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนต่างชาติที่จำเป็นต้องจ่ายค่าเล่าเรียน

สิ่งที่ได้: ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน สูงสุด ประมาณ 22,860 หรือ เก้าแสนหกหมื่นบาทโดยประมาณ, ค่าอยู่อาศัยประมาณ £15,044 หรือ หกแสนสามหมื่นบาท

สิทธิเข้ารับเลือก:
- สมัครเรียนในระดับ PhD ที่ Warwick เพื่อเริ่มเรียนในเดือนตุลาคม 2019
- นักเรียนที่เป็นนักศึกษา Phd หรือ MPhil/Phd ที่ Warwick อยู่แล้ว สามารถสมัครทุนได้ในชั้นปีแรกเท่านั้น
- ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนต่างชาติเท่านั้น ชาติใดก็ได้ ที่ไม่ใช่ UK
- ผู้สมัครจะเรียนสาขาใด/มาจากสาขาใดก็ได้ที่ Warwick


การสมัคร: กรอกใบสมัครเข้าเรียน และใบสมัครทุน ภายในเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 18 มกราคม 2019 เวลาตามสหราชอาณาจักร อ่านเพิ่มเติมที่ http://warwick.ac.uk/services/academicoffice/gsp/scholarship/typesoffunding/chancellorsinternational/postgraduate_research_scholarships_2019.pdf

Website/Link http://www2.warwick.ac.uk/services/academicoffice/gsp/scholarship/typesoffunding/chancellorsinternational/4. Westminster’s Full International Scholarships

ทุนเต็มจำนวน Westminster’s Full International Scholarships เป็นทุนที่มีการแข่งขันที่สูงมากของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปิดให้นักศึกษาต่าชาติจากประเทศกำลังพัฒนาที่ต้องการจะเข้าเรียนปริญญาตรี full-time

 

เรียนที่: University of Westminster, UK

ระดับ: ปริญญาตรี

สาขา: สาขาใดก็ได้

จำนวนทุน: ไม่จำกัด

กลุ่มเป้าหมาย: ประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงประเทศไทย

สิ่งที่ได้: ค่าเล่าเรียน, ที่พัก, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าเดินทางไปกลับลอนดอน

สิทธิเข้ารับเลือก: เป็นนักเรียนต่างชาติที่ได้รับเข้าศึกษาระดับ ป.ตรี full-time ต้องมีผลการเรียนดีเยี่ยม มีความสามารถในการพัฒนา และขาดแคลนทุนทรัพย์

การสมัคร: สมัครทุน หลังจากสมัครเรียนและได้รับการตอบรับเข้าศึกษาทั้งแบบ conditional และ unconditional ในสาขาที่สนใจ

Website/Link http://www.westminster.ac.uk/study/fees-and-funding/scholarships/westminster-full-international-scholarship5. Adelaide Scholarships International (ASI), Australia

มหาวิทยาลัย Adelaide มอบทุนการศึกษา AIS เพื่อดึงดูดให้บัณฑิตมาเข้าศึกษาในสาขาการวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนา ทุนการศึกษารวมถึงค่าเรียนเต็มจำนวน และค่าอยู่อาศัย รวมถึงค่าประกันต่างๆ 

เรียนที่: University of Adelaide, Australia

ระดับ: ป.โท (วิจัย), Doctoral Research Degree

สาขา: สาขาใดก็ได้

จำนวนทุน: จำกัด

กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนต่างชาติ

สิ่งที่ได้: ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน, ค่าใช้จ่ายรายปี ประมาณ ($27,082 หรือประมาณ หกแสนสี่หมื่นบาท)

สิทธิเข้ารับเลือก: ไม่ถือสัญชาติออสเตรเลีย และต้องยื่นหลักฐานสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนวันปิดรับสมัครทุน มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์

การสมัคร: สมัครทางออนไลน์เท่านั้น, ไม่มีค่าสมัคร, สมัครภายในวันที่ 31 มกราคม 2019 สำหรับเทอม 1 หรือ 2 ปี 2019

Website/Link http://www.adelaide.edu.au/graduatecentre/scholarships/research-international/opportunities/adelaide-scholarship-international/6. University of Sydney International Research Scholarship (USydIS), Australia

มหาวิทยาลัยแห่งซิดนีย์เชิญชวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้าเรียนระดับ Postgraduate Degree หรือ ปริญญาโท (วิจัย) เพื่อสมัครทุน UDydIS ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนมีที่ศักยภาพสูงมาทำโปรเจคงานวิจัยเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัย

 

เรียนที่: University of Sydney in Australia

ระดับ: Postgraduate Research Degree or Master’s by Research program

สาขา: ทุกสาขาที่เปิดสอน

จำนวนทุน: ไม่ระบุ

กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนต่างชาติที่เข้าศึกษาในเดือน มีนาคม และ กรกฎาคม

สิ่งที่ได้: ทุนเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวตลอด 3 ปีการศึกษา

สิทธิเข้ารับเลือก:
- เป็นนักเรียนต่างชาติและได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับ Higer Degree by Research
- ไม่เคยได้รับทุนใดใดมาก่อน


การสมัคร: สมัครด้วยวิธีปกติกับทางมหาวิทยาลัยในสาขาที่ต้องการ และสามารถสมัครทุนได้ในเดือน มีนาคม (Research period 2) และ กรกฎาคม (Research Period 3) เท่านั้น

อ่านวิธีการคัดเลือกเพิ่มเติมได้ที่ http://sydney.edu.au/scholarships/docsschols/Higher_Degree_by_Research_Scholarship_Selection_Process.pdf

และ http://sydney.edu.au/scholarships/docsschols/Research_Experience_Information_and_Appendix_Guide.pdf
Website/Link http://sydney.edu.au/scholarships/prospective/international_postgraduate_scholarships.shtml#usi

 7. The University of Maastricht High Potential Scholarships

The Maastricht University (UM) Holland-High Potential Scholarship programme มอบ 24 ทุนการศึกษาเต็มจำนวนที่มูลค่า €29.000 รวมค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายรายเดือน ประมาณ  1 ล้านบาท แต่ละปีให้กับนักศึกษานอกเขตสหภาพยุโรปที่มีความสามารถดีเลิศ และได้รับเข้าศึกษาระดับ ป.โทของมหาวิทยาลัย UM

 

เรียนที่: Maastricht University, Netherlands

ระดับ:

สาขา: ดูรายชื่อสาขาได้ที่นี่ http://www.maastrichtuniversity.nl/file/ssc-masterprogrammeshollandhighpotentialscholarship20192020pdf

จำนวนทุน: 24

กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนต่างชาตินอกเขตสหภาพยุโรป

สิ่งที่ได้: The scholarship covers living expenses (€12,350 – 13 months; €23,750 – 25 months), health and liability insurance (€520), visa application costs (€192), tuition fee (€13,000, €15,000 or €17,500, depending on the tuition of your study programme), and pre-academic training costs (€695)

ถือว่าชี้แจงระเอียดมาก เลยขอยกมาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะคะ

สิทธิเข้ารับเลือก:
- ถือสัญชาติประเทศนอกสหภาพยุโรป และมีคุณสมบัติพร้อมขอรับวีซ่าเนเธอแลนด์
- ได้สมัครโปรแกรมระดับป.โท full-time ปี 2019-2020
- มีคุณสมบัติพร้อมต่อการเข้าเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- ไม่เคยเรียนในประเทศเนเธอแลนด์มาก่อน
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีผลการเรียนดีเลิศในระดับการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งต้องยื่น transcript ให้พิจารณา ถ้ามีคุณสมบัติอยู่ในระดับเดียวกันกับผู้สมัครคนอื่นๆ จะคัดเลือกจากคนที่มีผลการเรียนในระดับ top 5% ของผู้สมัครทั้งหมด

การสมัคร: สมัครโดยการ register เข้าเรียนโปรแกรม ป.โท ของมหาวิทยาลัย จากนั้นรอรับรหัสนักศึกษาเพื่อกรอกใบสมัคร


Website/Link http://www.maastrichtuniversity.nl/support/your-studies-begin/coming-maastricht-university-abroad/um-scholarships-students-abroad


8. Amsterdam Excellence Scholarship, Netherlands  

The Amsterdam Excellence Scholarships (AES) มอบทุนให้กับนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเด่นนอกสหภาพยุโรปที่ได้รับเข้าเรียนที่ University of Amsterdam


เรียนที่: University of Amsterdam in Netherlands

ระดับ: English-Taught Masters

สาขา:

- Child Development and Education

- Communication

- Economics and Business

- Humanities

- Law

- Psychology

- Science

- Social Sciences


จำนวนทุน: ไม่ระบุ

กลุ่มเป้าหมาย: Non-EU/EEA International Students นักเรียนต่างชาตินอกสหภาพยุโรป

สิ่งที่ได้: full-scholarship of €25,000 (covering tuition and living expenses)

สิทธิเข้ารับเลือก: มีผลการเรียนดี จบมาในระดับ top 10% ของระดับชั้น

การสมัคร: สมัครออนไลน์ผ่าน Website 15 มกรคม 2019 หรือ 1 กุมภาพันธ์ 2019

Website/Link: http://www.uva.nl/en/education/master-s/scholarships--tuition/scholarships-and-loans/amsterdam-excellence-scholarship/amsterdam-excellence-scholarship.html

 


9. International Leader of Tomorrow Award-winners, Canada
ทุน International Leader of Tomorrow Award-winners คัดเลือกนักศึกชาวต่างชาติที่มีผลการเรียนโดดเด่น มีทักษะผู้นำ และทำกิจกรรมนักศึกษา และชุมชน มีความสามารถพิเศษ เช่น ศิลปะการแสดง, กีฬา, โต้วาที หรือ นักเขียนเชิงสร้างสรรค์

 

 

เรียนที่: University of British Columbia in Canada

ระดับ: ปริญญาตรี

สาขา: สาขาใดก็ได้

จำนวนทุน: ไม่ระบุ

กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนต่างชาติ

สิ่งที่ได้: ค่าเล่าเรียน, ค่าอยู่อาศัย ตามมหาวิทยาลัยพิจารณา

สิทธิเข้ารับเลือก:
- นักเรียนต่างชาติ
- มาจากโรงเรียนที่เป็นที่ยอมรับ หรือ มหาวิทยาลัย
- สมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรี
- คุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- มีผลการเรียนระดับดีมาก
- กำหนดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องใช้เพื่อการเข้าเรียนต่อที่นี่


การสมัคร: สมัครออนไลน์ ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2018 และส่งผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษภายใน 31 มกราคม 2019

Website/Link: http://you.ubc.ca/financial-planning/scholarships-awards-international-students/international-scholars/


10. ETH Zurich,  Switzerland

ETH Zurich มอบทุนการศึกษาให้เด็กที่มีผลการศึกษาดี และประสงค์จะเรียนต่อด้านปริญญาโท ที่ ETH ใน 2 โปรแกรม คือ the Excellence Scholarship & Opportunity Programme (ESOP) and the Master Scholarship Programme (MSP).

 

เรียนที่: ETH Zurich in Switzerland

ระดับ: ปริญญาโท

สาขา: ทุกสาขาที่เปิดสอน

จำนวนทุน: ไม่ระบุ

กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนในและต่างประเทศ

สิ่งที่ได้: ทุน Excellence Scholarship (ESOP) ให้ค่าเล่าเรียนและค่าอยู่อาศัย ประมาณ CHF11,000 ต่อเทอม หรือ สามแสนหกหมื่นบาท

ทัน Master Scholarship (MSP) ให้ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลส่วนหนึ่ง CHF6,000 ต่อเทอม หรือ สองแสนบาท

สิทธิเข้ารับเลือก: นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศจากสถาบันในและต่างประเทศ

การสมัคร: ต้องสมัครโปรแกรมปริญญาโททางออนไลน์ และส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2018

Website/Link http://www.ethz.ch/students/en/studies/financial/scholarships/excellencescholarship.html

 

Suphisara Chinakkarapong ชม 8 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES


Comment