ลบ แก้ไข

100 ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในห้องเรียน

 

100 ประโยคภาษาอังกฤษสำหรมิกกี้รวบรวมประโยคและคำแปล และไฟล์เสียง Video ท้ายบทความค่ะ

ประโยคที่ใช้แบ่งเป็น 8 ประเภทดังนี้ค่ะ
สามารถนำไปใช้ได้ในห้องเรียนทุกวิชา 
และเป็นประโยคที่ครูใช้เป็นประจำ

 

 

Greetings and farewells.

การทักทาย และการบอกลา

 

Good morning - อรุณสวัสดิ์

Morning - สวัสดีตอนเช้า

Hello - หวัดดี

Hi guys! - ไงพวก

How do you do? - เป็นไงบ้าง

Goodbye - ลาก่อน

Bye - บาย

Have a nice day - โชคดีนะ

Enjoy your day - ขอให้สนุกนะวันนี้

See you tomorrow - เจอกันพรุ่งนี้นะ

Take care - ดูแลตัวเองด้วย

 

Spontaneous reactions

ประโยคแบบใช้ตอบโต้กลับในทันที

 

Thank you - ขอบคุณ

You're welcome - ด้วยความยินดี

Bless you! - พระเจ้าคุ้มครองคุณ
(เป็นคำอวยพรที่พูดเมื่อบุคคลอื่นมีอาการจาม เพราะสมัยก่อนเชื่อกันว่า
ขณะที่คนเราจามนั้นวิญญาณสามารถออกจากร่างได้ ทำให้อาจมีโรคภัยได้ง่าย)

Congratulations - ขอแสดงความยินดีด้วยนะ

Sorry ( apologize ) - ขอโทษ

Sorry? ( say it again ) - อะไรนะ

 

Getting their attention

การเรียกความสนใจ

 

Listen... - ฟังนะ

Look… - ดูสิ

Pay attention… - ตั้งใจหน่อยสิ

Excuse me... - โทษทีนะ

Watch out! - ระวัง!

I have a question for you - ฉันมีคำถามจะถามคุณ

What's up?  - เป็นไงมั่ง

 

Telling them to do sth.

การบอกให้นักเรียนทำบางสิ่งบางอย่าง

 

Take out your notebook - เอาสมุดออกมา

Take out your pen - เอาปากกาออกมา

Write down the following sentence - เขียนประโยคต่อไปนี้ลงไป

Repeat after me… - พูดตามฉัน

Can you repeat, please? - พูดตามนะ

Please, open your notebook. - กรุณาเปิดสมุด

Check your answers… - ตรวจคำตอบของคุณ

Work in groups. - ทำงานเป็นกลุ่ม

Work in pairs - ทำงานเป็นคู่

Get together in groups of four - ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม 4 คน

Go to the board - ไปที่กระดาน

Raise your hand to answer. - ยกมือเพื่อตอบ

Read aloud - อ่านดังๆ

Stand up - ยืนขึ้น

Sit down - นั่งลง

Speak louder, please - พูดดังๆได้มั้ย

Speak more slowly - พูดช้าๆ

Shut up! - เงียบ! (หุบปาก) ***ไม่สุภาพนะคะ

Stop interrupting - หยุดนบกวนได้แล้ว

Don ́t interrupt - อย่ารบกวน

Memorize - จำ

Can you spell it? - คุณสะกดได้มั้ย

How do you spell it? - คุณสะกดคำนี้อย่างไร

 

Encouraging expressions

การสนับสนุน ให้กำลังใจ

 

Right! - ถูกต้อง

You're right - คุณตอบถูก!

Well done!  - ทำได้ดีมาก

Very well! - ดีมาก

Good - ดี

Good job 

Great job 

Excellent 

Fabulous 

That's fine 

Brilliant 

Go on - ทำต่อไป

Let's continue 

Go ahead 

 

 

Organizing contents, time and places.

การจัดการเนื้อหา เวลา และสถานที่

 

Let's start our class. - เริ่มเรียนกันเถอะ

Today, we are going to... - วันนี้เราจะ....

First....  - อันดับแรก

and then - จากนั้น....

next … - ต่อมา...

From the beginning of the page… - จากตอนต้นในหน้า....

We are going to review the homework - เราจะทบทวนการบ้านกัน

Any questions so far? - มีคำถามอะไรมั้ย

Volunteers, please! - ขออาสาสมัครหน่อย

I'm going to check if you're all in the classroom. - ฉันจะเช็คดูว่าพวกเราทั้งหมดอยู่ที่นี่มั้ย

Who is not here? - ใครไม่อยู่ที่นี่

What date is it today? - วันนี้วันที่เท่าไหร่

What's the date today? 

 

Showing sympathy

การแสดงความเห็นใจและช่วยเหลือ

 

Make it simpler - ทำให้มันง่ายขึ้นได้มั้ย

Make it easier. 

Try again - ลองอีกครั้งนะ

Once more 

Once again 

Say it again.. - พูดอีกครั้งซิ

Don't get it, can you repeat, please? - ฉันไม่เข้าใจ พูดอีกครั้งได้มั้ย

What do you mean with…..? - คุณหมายความว่าอย่างไรเกี่ยวกับ....

It ́s the other way round - ตรงกันข้าม

Use your brains - ใช้สมองสิ/คิดสิ

Relax! - สบายๆนะ

 

Checking their understanding

การทดสอบความเข้าใจ

 

Do you understand me? - เข้าใจฉันมั้ย

Is it clear? -  ชัดเจนมั้ย

What does ( word ) mean? - คำนี้แปลว่าอะไร

What's the meaning of... ? - ความหมายของคำว่า....คืออะไร

Is this right? - นี่ถูกต้องมั้ย

Is this ok? - โอเคมั้ย

How do you say.... in English? - คุณเรียก...เป็นภาษาอังกฤษว่าอะไร

Tell me the difference between A and B - บอกความแตกต่างระหว่าง …A และ B

Are you ready? - พร้อมมั้ย

Finish? - เสร็จแล้วหรอ

Any questions so far? - มีคำถามอะไรมั้ย

Who knows the answer? - ใครรู้คำตอบบ้าง

What else? - มีอะไรอีกมั้ย 

 

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิงจาก

https://en.oxforddictionaries.com/definition/

https://dict.longdo.com/search/

http://dictionary.sanook.com/search/

http://www.geo-clil.ugent.be/wp-content/uploads/2016/01/expressions.pdf
ขอบคุณภาพประกอบจาก 
www.theodysseyonline.com


______________________________________

9 ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับ

 

Mickey Eduzones ชม 281 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES