ลบ แก้ไข

ทำวิจัยคอมพิวเตอร์ฟรีที่เยอรมนี

 
ทำวิจัยคอมพิวเตอร์ฟรีที่


International Max Planck Research School for Computer Science (IMPRS-CS) ร่วมมือกับ Microsoft Research Cambridge (MSRC)แจ้งมี 15 ทุนมูลค่าครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกอย่างในการช่วยนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเดินทางมาทำงานวิจัยในสาขาเกี่ยวกับ Computer Science ระดับปริญญาเอกในประเทศเยอรมนี
               
               สำหรับ IMPRS-CS เป็นบัณฑิตวิทยาลัยที่ดำเนินการโดย Max Planck Institute for Informatics, the Max Planck Institute for Software Systems และ Saarland University ประกาศให้ทุนPhD แก่ผู้สมัครที่จบปริญญาโท หรือปริญญาตรีจากสถาบันวิจัยต่างประเทศ เพื่อมาทำงานวิจัยระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

               นอกจากนี้ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดต่าง ๆ โดยสรุปได้แก่ มีผลการศึกษาเยี่ยมยอด(ระดับท็อปของห้อง),มีทักษะในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี,แสดงให้เห็นถึงผลงานสร้างสรรค์และแนวคิดในการทำงานที่อิสระ,ได้ทำงานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่(หรือได้ส่งทำการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว)
             
หัวข้อของการทำวิจัย จะเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่าง ๆ ต่อไปนี้คือ

-Algebraic Geometry and Computer Algebra
-Algorithms and Complexity
-Artificial Intelligence
-Automation of Logic
-Bioinformatics
-Computational Biology and Applied Algorithmics
-Computational Complexity
-Computer Architecture and Parallel Computing
-Computer Graphics
-Computer Vision
-Databases and Information Systems
-Dependable Systems and Software
-Human Computer Interaction
-Information Security and Cryptography
-Information Systems
-Machine Learning
-Mathematical Image Analysis
-Operating Systems and Distributed Systems
-Programming
-Programming Languages and Compiler Construction
-Programming Systems
-Reactive Systems
-Software Engineering
-Telecommunications
-Theoretical Computer Science
-Ubiquitous Media Technologies and many others
         
ผู้สนใจดำเนินการสมัครแบบออนไลน์ ภายใน 19 มิถุนายน 2017


รายละเอียดเพิ่มเติม
Online Application
Scholarship Link

ทำวิจัยคอมพิวเตอร์ฟรีที่
 

Mickey Eduzones ชม 885 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES