ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 1420
Open Society Foundationให้ทุนปริญญาโท แก่ผู้สมัครที่มาจากชาติกำลังพัฒนา เพื่อไปศึกษาที่ University of Westminster in UKโดยต้องเป็นผู้ได้รับตอบรับเข้าเรียนเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัย ในสาขา diversity and the media...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1419
Victoria University of Wellingtonนิวซีแลนด์ให้ทุนระดับปริญญาเอก 35 doctoral scholarshipsประจำปี 2014 สำหรับนักศึกษาชาวนิวซีแลนด์ และนักศึกษาจากนานาชาติ ทุนมีเงินรายปีให้ $23,500บวกกับค่าเรียน โดยผู้ได้ทุนต้องสละเวลา...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1414
University of Leicesterในสหราชอาณาจักร ให้ทุนวิจัยในด้านภูมิศาสตร์ หรือ MRes in Geographyแก่นักศึกษานานาชาติ ยกเว้น UK และ EU โดยให้กับผู้เรียนเต็มเวลา 1 ปี หรือ part-time2 ปี โดยเป็นทุนค่าเรียนเรท Home/EU fees of...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1413
University of Queensland ของออสเตรเลีย ประกาศให้ทุนวิจัยในชื่อUQ International Scholarshipแก่นักศึกษาต่างชาติ ที่ผ่านการประเมินโดย Graduate Schoolโดยทุนครอบคลุมค่าครองชีพ(ปีละ AUD$24,653) และค่าเรียน ผู้สนใจยื่นใบสมัคร...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1412
University of Bristolในสหราชอาณาจักร เสนอให้ทุน 10 ทุนแก่นักเรียนนานาชาติ ที่ได้รับตอบรับเข้าเรียนเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัยในปี 2013 โดย 5 ทุนในนี้เป็นทุนระดับปริญญาตรี และอีก 5 เป็นระดับปริญญาโท มูลค่าทุนละ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1411
INSEAD Business Schoolให้ทุนเรียน MBA แก่ผู้ด้อยโอกาสจากชาติกำลังพัฒนารวมทั้งไทย เพื่อไปเรียนที่กรุงปารีส ประเทศฝฝรั่งเศส เป็นทุน 1 ปี โดยมีเงื่อนไขต้องเดินทางกลับประเทศตนหลังจากจบการศึกษาแล้ว...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1408
Murdoch Universityแห่งออสเตรเลียประกาศให้ทุนแก่นักศึกษานานาชาติ ในสาขา Philosophy (PhD), Doctor of Education (EdD) หรือ Master by Research (MPhil) ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนระดับเกียรตินิยม หรือเทียบเท่า...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1406
รัฐบาลตุรกีประกาศให้ทุนแก่นักเรียนนานาชาติ เพื่อไปศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศตุรกี จำนวน 7 ทุน โดยเป็นการเรียนสาขาต่าง ๆ นอกเหนือไปจากแพทย์ อิสลามศึกษา ภาษาและวรรณคดี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1405
รัฐบาลออสเตรเลียกำลังให้ทุนในชื่อ Endeavour Executive fellowshipสำหรับผู้สมัครจากนานาชาติ เป็นโอกาสอันดีในการพัฒนาทางอาชีพ ในห้วงเวลา 1-4 เดือนที่ออสเตรเลีย ทุนครอบคลุมค่าเดินทาง เงินเดือนและอื่น ๆ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1401
University of Exeter and INTO University of Exeter ร่วมมือกันให้ทุนสำหรับนักศึกษานานาชาติ เพื่อไปเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย จำนวน 8 ทุน มูลค่าระหว่าง 14,600 15,550 เป็นเวลา 2 ปี ซึ่งครอบคลุมค่าเรียน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1398
สวัสดีชาว Interscholarship ทุกคนครับ มองการศึกษาโลกวันนี้มีข่าวทุนการศึกษาเต็มจำนวนจาก สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) - AIT มาฝากกันครับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of...
by Tony Teerati
รูป 1396
พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสร้างประวัติศาสตร์หน้าแรกแต่งตั้ง Nguyen Thien Nhanอดีตนักเรียนทุนสหรัฐ ขึ้นสู่ตำแหน่งทางการเมืองระดับสูงของประเทศ และคุมกระทรวงศึกษา สุขภาพ และเทคโนโลยี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1395
University of Stirlingประกาศให้ทุนในชื่อว่าKaren Napier Scholarshipsแก่นักศึกษานานาชาติเพื่อไปศึกษาระดับMSc ด้าน Investment Analysis โดยเป็นทุนค่าเล่าเรียน พร้อมกับมีค่าเลี้ยงชีพให้...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1394
Heinrich Boll Foundation scholarshipsเป็นทุนที่ให้กับนักเรียนชาวเยอรมันและนานาชาติ ประมาณ 1,000 ทุน เพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอก ที่มหาวิทยาลัยเจ้าภาพมีเปิดการเรียนการสอน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1393
Hubert H. Humphrey Fellowshipเป็นทุนที่เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับนักเรียนนานาชาติ ที่จะไปเรียนที่สหรัฐ ในการทำ Academic Coursework เพื่อฝึกอบรมทางวิชาการที่ทันสมัย และเสริมความรู้ทางวิชาชีพในสาขาที่ตนเรียนมา ทุนใช้เวลา...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1392
หน่วยงานKAADเปิดรับสมัครผู้สนใจขอทุนจากประเทศกำลังพัฒนารวมทั้งไทย เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และวิจัยหลังปริญญาเอก ที่สถาบันอุดมศึกษาในเยอรมนี โดยไม่มีการระบุสาขาวิชาที่ให้ทุนเป็นการเฉพาะ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1390
The School of Life and Health Sciences at Aston University ในสหราชอาณาจักร เสนอให้ทุนจำนวน 12 ทุนระดับ PhD แก่นักศึกษาจากนานาชาติ โดยทุนมีมูลค่า 7,000ต่อปีเป็นเวลา 3 ปี ทุนทำวิจัยเกี่ยวกับ Biomedical Sciences, Biology,...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1389
Nottingham Trent Universityในสหราชอาณาจักร ให้ทุนเต็มจำนวนระดับปริญญาเอก แก่นักศึกษาท้องถิ่น นักศึกษาในสหภาพยุโรป และนักศึกษานานาชาติ ที่ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย โดยเป็นทุนในสาขาsynthesis, structures and properties...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1388
Polonsky Foundationให้ทุนแก่นักศึกษานานาชาติที่สมัครเรียนที่ Lincoln College, University of Oxfordเป็นทุนระยะเวลา 1 ปี มูลค่าประมาณ 5,000. ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยผู้สมัครต้องมาจากชาติที่อยู่นอกสหภาพยุโรป...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1387
College of Business and Economics ofAustralian National Universityเสนอให้ทุนแก่นักศึกษานานาชาติ เพื่อไปศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต(จบตรีแล้ว) และปริญญาโท ที่ANU โดยทุนนี้จะให้ในเทอมแรก...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 97 of 104 First Prev 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS