ลบ แก้ไข

เปิดแล้ว ! รัฐบาลเยอรมนีร่วมกับ DAAD มอบทุนครั้งใหญ่ ป.โท-ป.เอก 39 สาขา ประจำปี 2014-2015

 
เปิดแล้ว ! รัฐบาลเยอรมนี

สวัสดีชาว Interscholarship ทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับ วันนี้มีข่าวทุนการศึกษาร้อนๆมาอัพเดทกันอีกเช่นเคยกับ ทุนรัฐบาลเยอรมนีในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี 2014-2015 (Development-Related Postgraduate Courses) ที่เพิ่งประกาศออกมาเมื่อเดือนเมษายน 2013 นี้เองครับ

สำหรับทุนครั้งนี้รัฐบาลเยอรมนีและเดอาอาเด (DAAD) มอบให้เป็นประจำทุกปีแก่ประเทศกำลังพัฒนาอยู่แล้วครับ โดยในปีนี้มีเปิดด้วยกันทั้งหมด 39 สาขา ทั้งวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ในดัดับการศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกครับ 

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครทุนได้คือ ต้องเป็นบุคลากรของทางรัฐบาล หรือหน่วยงานของทางรัฐบาล ที่ทำงานด้านการพัฒนาระดับชาติ ซึ่งทำหน้าที่อยู่ในโครงการที่เกี่ยวกับด้าน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ เกษตรศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ครับ

โดยทุนที่ให้นี้เป็นทุนการศึกษาในหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาเยอรมันหรือภาษาอังกฤษซึ่งสามารถเข้าไปดูสาขาวิชาได้ที่นี่เลย

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดให้สมัครทุน 39 หลักสูตร
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
โบว์ชัวร์หลักสูตรที่ให้ทุน ประจำปี 2014-201


โดยผู้สมัครต้องส่งใบสมัครและเอกสารการสมัครแก่สถานทูตเยอรมันประจำประเทศไทย ให้เสร็จสิ้นภายใน 31 กรกฎาคม 2013

ระยะเวลาของทุน

1. ปริญญาโท และประกาศนียบัตร ได้รับทุนประมาณ 12-24 เดือน
2.  ปริญญาเอก สาขาด้าน การจัดการการเกษตร อุตสาหกรรม คณิตศาสตร์ และ ZEF Doctoral StudiesProgram จะได้รับทุนประมาณ 36 เดือน

ทุนครอบคลุม 

ผู้ที่ได้รับทุน จะได้รับเงินเดือนเดือนละ 750 ยูโร (ประมาณ 30,000 บาทต่อเดือน) ซึ่งรวมถึงค่าประกันสุขภาพในประเทศเยอรมัน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศเยอรมันที่เหมาะสมครอบคลุมตั้งแต่การเดินทางจากประเทศไทยมาสู่เยอรมนี นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ทางการศึกษา เงินทุนในการวิจัย และเงินอุดหนุนในเรื่องที่อยู่อาศัยและครอบครัว เป็นต้น

คุณสมบัติผู้รับทุน

ทุนจะเปิดให้บุคลากรระดับผู้บริหารหรือผู้ชำนาญการขึ้นไปจากประเทศไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในงานที่เกี่ยวข้องทางด้าน การค้า ธุรกิจ อุตสาหกรรม ในการสมัครเรียนในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก

เอกสารการสมัคร

1. ใบสมัครทุนการศึกษาจาก DAAD สำหรับผู้สมัครจากประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งได้รับการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้วโดยทั่วไปไม่เกิน 6 ปี (บางหลักสูตรที่เปิดให้ทุน มีการจำกัดอายุผู้สมัคร)
2. นอกจากนี้ประสบการณ์ที่ผ่านมาของผู้สมัคร เป็นเกณฑ์สำคัญในการคัดเลือก เหตุผลที่น่าเชื่อถือทางวิชาการและเหตุผลส่วนบุคคลในการยื่นคำร้องขอรับทุนรวมถึงการวางแผนการศึกษาต่อยังประเทศเยอรมัน เป็นคุณสมบัติพิเศษที่ทางรัฐบาลเยอรมันคาดหวังต่อผู้สมัครที่มีต่อนโยบายการพัฒนาประเทศ
3. ผู้สมัครควรมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี โดยเฉพาะ การทำงานในกระทรวง กรม กอง ด้านอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ รวมถึงบริษัทและองค์กรที่มีโครงการด้านการพัฒนาประเทศ
4. หากโปรแกรมที่ได้รับทุนมีการพำนักนอกประเทศ ในที่นี้ทุนคาดหวังว่าจะเป็นการพำนักในประเทศกำลังพัฒนา จะมีระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน และครอบคลุมสูงสุด ร้อยละ 25 ของการให้ทุนการศึกษา
5. โปรดทราบว่าหลักสูตรทุกหลักสูตรมีเงื่อนไขในการพิจารณาผู้สมัครและการให้ทุนเป็นกรณี ผู้สมัครควรศึกษาเพิ่มเติม
6. ผู้สมัครที่ปัจจุบันพักอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนีเกินกว่า 1 ปี จะไม่ได้รับการพิจารณาทุน

ความรู้ด้านภาษา

- ผู้สมัครหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ ต้องมีผลการสอบ IELTS 6.0 หรือ TOEFL 550 หรือ 213 หรือ 80 คะแนน (TOEFL minimum score: 550 paper based, 213 computer based, 80 internet based)
- ผู้สมัครหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาเยอรมัน ต้องมีผลการสอบ DSH (language admission exam for German Universities) หรือ TestDaf 
* ผู้สมัครหลักสูตรภษาเยอรมันทุกคนต้องมีผลคะแนนภาษาเยอรมันอย่างน้อยในระดับ A2 หรือ B1 โดยผู้สมัครที่มีความรู้ภาษาเยอรมันน้อยจะได้รับทุนอบรมภาษาเยอรมันเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา 6 เดือน อย่างไรก็ตามผู้สมัครต้องเข้าร่วมชั้นเรียนภาษาเยอรมันที่สถาบันเกอเธ่ประเทศไทย 

หลักสูตรอบรมภาษาเยอรมัน

- ผู้สมัครที่ได้รับการพิจารณาในหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาเยอรมัน จะได้รับการอบรมภาษาเยอรมันเข้มข้น 6 เดือน ก่อนเริ่มเรียนในหลักสูตรของตน
- ผู้สมัครที่ได้รับการพิจารณาในหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษจะได้รับการอบรมภาษาเยอรมันเข้มข้นเป็นเวลา 2 เดือน ก่อนเริ่มเรียนในหลักสูตรของตน

หมดเขตรับสมัครทุน : 31 กรกฎาคม 2013


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ดาวน์โหลดใบสมัครทุน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ดาวน์โหลดใบปะหน้าเอกสาร 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ดาวน์โหลดตัวอย่าง CV ขอทุน 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > CV Instructions (pdf, 116.81 KB)  
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน Development-Related Postgraduate Courses 

ข่าว/แปล : ต้นซุง eduzones

                                          กังนัมสไตล์ เวอร์ชั่น มห

พูดคุยกับต้นซุง Eduzones และอัพเดททุกข่าวการศึกษาอินเตอร์ทั้งในและต่างประเทศ และสอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน ได้ที่นี่ :
 

Tony Teerati ชม 10,124 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES


Comment