ลบ แก้ไข

ทุนExchangeสำหรับม.3-5

 
ทุนExchangeสำหรับม.3-5
ขอเชิญเยาวชนผู้สนใจสมัครสอบชิงทุนโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES รุ่น 30/38 โดย Youth Exchange Scholarship (YES) ได้จัดสอบชิงทุนโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 (อายุ 15 – 18.5 ปี 
             วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศต่าง ๆ เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (พ.ศ. 2567 – 2568)
 
           โดยมีทุนการศึกษาดังนี้
1. ทุน “ยุวทูต YES – USA” ทุนเต็มจำนวน จำนวน 1 ทุน ประเทศสหรัฐอเมริกา
2. ทุน “ยอดเยี่ยม” รับทุนส่วนลด 50,000 บาท จำนวน 3 ทุน เลือกประเทศที่เข้าร่วมโครงการ
3. ทุนบุตรข้าราชการ รับทุนส่วนลด 25,000 บาท จำนวน 15 ทุน เลือกประเทศที่เข้าร่วมโครงการ
4. ทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม จำนวน 150 ทุน เลือกประเทศที่เข้าร่วมโครงการ

          ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทุน “ยุวทูต YES – USA” และทุน “ยอดเยี่ยม” ต้องสอบผ่านเกณฑ์และชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 กรณีที่ลงทะเบียนภายหลังวันที่กำหนดจะมีสิทธิ์ได้เข้ารับการคัดเลือกทุนบุตรข้าราชการ หรือ ทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมเท่านั้น อื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบการรับสมัคร

            ผู้สนใจสามารถสมัครสอบผ่านศูนย์ประสานงาน YES หรือ กรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ได้ที่ www.yesthailand.org
 
 TOP RELATED


NEW STORIES