ลบ แก้ไข

นักเรียนไทยไปไต้หวันสะดวกขึ้น

 
นักเรียนไทยไปไต้หวันสะดว
เพื่อส่งเสริมการศึกษาระหว่างไต้หวันและประเทศไทย ทางสำนักงานเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย จึงได้เพิ่มรายชื่อโรงพยาบาลตรวจสุขภาพขึ้นอีก 42 แห่ง ที่ได้รับอนุมัติจากองค์กรนานาชาติรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (JCI) รวมทั้งหมด 48 แห่ง ทั่วประเทศไทย
           นโยบายใหม่นี้จะสามารถช่วยให้นักเรียนไทยได้ตรวจสุขภาพอย่างสะดวกสบายในพื้นที่อยู่อาศัย เพื่อจะไปดำเนินการศึกษาที่ไต้หวัน โดยที่ผ่านมา การขอใบรับรองสุขภาพจากโรงพยาบาลที่กำหนดไว้ เพื่อยื่นขอวีซ่าการศึกษานั้น มีเพียง 6 แห่งในประเทศไทย ขณะที่ประเทศไทยมีพื้นที่เป็น 14 เท่าของไต้หวัน และมีประชากรมากถึง 3 เท่าของไต้หวัน ซึ่งทำให้ยุ่งยากและไม่สะดวกต่อนักเรียนไทยมากนัก
           ดังนั้น ทางสำนักงานฯ จึงอำนวยความสะดวกให้นักเรียนไทย โดยการประกาศยกเลิกรับรองใบตรวจสุขภาพและวุฒิการศึกษาสูงสุด อีกทั้งยังขยายจำนวนโรงพยาบาลที่กำหนดจากเดิม 6 แห่ง เป็น 48 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพฯ 25 แห่ง ภาคเหนือ 4 แห่ง ภาคใต้ 5 แห่ง ภาคกลาง 5 แห่ง ภาคตะวันออก 5 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 แห่ง และภาคตะวันตก 1 แห่ง
โรงพยาบาลที่กำหนดตรวจสุขภาพ 48 แห่ง เรียงตามพื้นที่และตัวสะกด
 
 

somkiat tiantong ชม 11 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES