ลบ แก้ไข

นักเรียนไทยไปไต้หวันสะดวกขึ้น

 
นักเรียนไทยไปไต้หวันสะดว
เพื่อส่งเสริมการศึกษาระหว่างไต้หวันและประเทศไทย ทางสำนักงานเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย จึงได้เพิ่มรายชื่อโรงพยาบาลตรวจสุขภาพขึ้นอีก 42 แห่ง ที่ได้รับอนุมัติจากองค์กรนานาชาติรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (JCI) รวมทั้งหมด 48 แห่ง ทั่วประเทศไทย
           นโยบายใหม