ลบ แก้ไข

ร่วมฟังดนตรีเพื่อการศึกษาครั้งยิ่งใหญ่ โดยวงซิมโฟนีฯ จุฬาฯ 4 มิถุนายน 2556 (ไม่เสียค่าเข้าชม)

 
ร่วมฟังดนตรีเพื่อการศึกษ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดการแสดงคอนเสิร์ตของ วงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (CU Symphony Orchestra Concert )
 
โดยการจัดการแสดงครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมทางดนตรีคลาสสิกตามพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยโดยในคอนเสิร์ตครั้งนี้วงซิมโฟนีฯ ได้นำเสนอบทเพลงที่น่าสนใจประกอบด้วย 

- Marche Slave in Bb minor, Op. 31 ประพันธ์โดย PyotrIlyich Tchaikovsky
- Piano Concerto No. 2 in C minor, Op. 18 ประพันธ์โดย Sergei Rachmaninoff


โดยมี ดร.รามสูร สีตลายัน อ.ประจำภาควิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ มาแสดงเดี่ยวร่วมกับวงซิมโฟนีฯ ในครั้งนี้

และปิดท้ายคอนเสิร์ตด้วย

- Symphony No. 5 in E minor, Op. 64 ประพันธ์โดย PyotrIlyich Tchaikovsky

อำนวยเพลงโดย ผศ.นรอรรถ จันทร์กล่ำ อาจารย์ประจำภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  ภายใต้การอำนวยการฝึกซ้อมและแสดงของผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกชูชาติ พิทักษากร ศิลปินแห่งชาติและศิลปินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สามารถเข้าชมการแสดงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2556 
เวลา 19.30 น.ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

ต้นซุง eduzones ชม 246 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES


Comment