ลบ แก้ไข

อยากเรียนต่อที่เกาหลี ต้องสอบ TOPIK หรือไม่

 
topik

TOPIK (Test Of Proficiency In Korean) หรือ การทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาเกาหลี  ซึ่งจำเป็นมากในการใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าเรียนต่อระดับสููงที่เกาหลี หรือสามารถนำไปใช้สมัครงานสำหรับชา