ลบ แก้ไข

50 ประโยคที่อ่านทุกวันแล้วพูดภาษาอังกฤษชัดขึ้น

 วิธีการฝึกออกเสียงที่ช่วยให้ภาษาอังกฤษของเราสละสลวยยิ่งขึ้น

พูดคล่องมากขึ้น คือการฝึกอ่านและพูด tongue twisters ค่ะ 

การอ่านประโยคเหล่านี้ยังช่วยให้สำเนียงดีขึ้น
โดยการพูดคำที่มีสัมผัสอักษรซ้ำๆ (alliteration, repetition)
วิธีนี้ไม่ได้มีประโยชน์แค่สำหรับเด็กเท่านั้นนะคะ
แต่ว่าเหล่านักแสดง นักการเมือง นักพูด ก็ใช้วิธีนี้ เพื่อฝึกการออกเสียงให้ชัด 

50 ประโยคต่อไปนี้ คือประโยคยอดฮิตที่ใช้ในการฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษค่ะ

เริ่มจากออกเสียงช้าๆชัดๆ ก่อน แล้วพูดให้เร็วขึ้น และเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

ถ้าเกิดว่าเราทำได้ ก็จะสามารถเป็นนักพูดที่ดี และมั่นใจมากขึ้นแน่ๆค่ะ

 

 

    1    Peter Piper picked a peck of pickled peppers

    2    A peck of pickled peppers Peter Piper picked

    3    If Peter Piper picked a peck of pickled peppers

    4    Where’s the peck of pickled peppers Peter Piper picked?

    5    Betty Botter bought some butter

    6    But she said the butter’s bitter

    7    If I put it in my batter, it will make my batter bitter

    8    But a bit of better butter will make my batter better

    9    So ‘twas better Betty Botter bought a bit of better butter

    10    How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood?

    11    He would chuck, he would, as much as he could, and chuck as much wood

    12    As a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood

    13    She sells seashells by the seashore

    14    How can a clam cram in a clean cream can?

    15    I scream, you scream, we all scream for ice cream

    16    I saw Susie sitting in a shoeshine shop

    17    Susie works in a shoeshine shop. Where she shines she sits, and where she sits she shines

    18    Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn’t fuzzy, was he?

    19    Can you can a can as a canner can can a can?

    20    I have got a date at a quarter to eight; I’ll see you at the gate, so don’t be late

    21    You know New York, you need New York, you know you need unique New York

    22    I saw a kitten eating chicken in the kitchen

    23    If a dog chews shoes, whose shoes does he choose?

    24    I thought I thought of thinking of thanking you

    25    I wish to wash my Irish wristwatch

    26    Near an ear, a nearer ear, a nearly eerie ear

    27    Eddie edited it

    28    Willie’s really weary

    29    A big black bear sat on a big black rug

    30    Tom threw Tim three thumbtacks

    31    He threw three free throws

    32    Nine nice night nurses nursing nicely

    33    So, this is the sushi chef

    34    Four fine fresh fish for you

    35    Wayne went to wales to watch walruses

    36    Six sticky skeletons (x3)

    37    Which witch is which? (x3)

    38    Snap crackle pop (x3)

    39    Flash message (x3)

    40    Red Buick, blue Buick (x3)

    41    Red lorry, yellow lorry (x3)

    42    Thin sticks, thick bricks (x3)

    43    Stupid superstition (x3)

    44    Eleven benevolent elephants (x3)

    45    Two tried and true tridents (x3)

    46    Rolling red wagons (x3)

    47    Black back bat (x3)

    48    She sees cheese (x3)

    49    Truly rural (x3)

    50    Good blood, bad blood (x3)


 

Mickey Eduzones ชม 172 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES