ลบ แก้ไข

สร้างใบงานภาษาอังกฤษง่ายๆ ภายใน 5 นาที

 
สร้างใบงานภาษาอังกฤษง่าย
 


สร้างใบงานทบทวนภาษาอังกฤษเอง ภายใน 5 นาที!!

มิกกี้มีเว็บดีๆมาฝากจ้า
เว็บนี้ช่วยออกแบบใบงาน puzzle
ภายในเวลาไม่ถึง 5 นาที 
เอาไว้ฝึกคิด ทบทวนคำศัพท์ 
กำหนดศัพท์เองได้
สวยงาม และประหยัดเวลามาก
 

 Go to https://worksheets.theteacherscorner.net/make-yo…/crossword/
 ใส่ชื่อ Title 
 ใส่คำสั่ง Instructions
 ใส่คำและคำใบ้ Words&Keywords
 กดปุ่ม Make crossword puzzle
 ตกแต่งตามชอบ Decorate your worksheet
 เสร็จเรียบร้อย Finish👍🏻

เว็บไซท์ช่วยออกแบบใบงาน

ใส่ชื่อ Title ใส่คำสั่ง Instructions


เว็บไซท์ช่วยออกแบบใบงาน
 

 ใส่คำและคำใบ้ Words&Keywords


เว็บไซท์ช่วยออกแบบใบงาน


กดปุ่ม Make crossword puzzle


เว็บไซท์ช่วยออกแบบใบงานตกแต่งตามชอบ 

เว็บไซท์ช่วยออกแบบใบงาน
__________________________________

 

Mickey Eduzones ชม 272 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES