ลบ แก้ไข

10 เพลงเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ

 
 
10 เพลงเพื่อการสอนภาษาอั

สวัสดีค่ะ  วันนี้ครูมิกกี้มีเพลงสำหรับการสอนภาษาอังกฤษมาแนะนำ เพื่อใช้เป้นสื่อการสอนให้เด็กๆ และผู้เริ่มต้นในการจำศัพท์ภาษาอังกฤษ  ด้วยความสนุกและเพลิดเพลิน เพื่อง่ายต่อการจำ
 

เพลงที่ 1
เพลงแรกที่จะแนะนำ เปิดให้เด็กๆฟังที่บ้าน
Counting Song with Numbers 1-10 for Preschool Kids
https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA

เพลงนี้ใช้สอนการนับเลขได้ดีมากเลยค่ะ
เป็นเพลงแบบที่เด็กๆต้องร้องตามและนับไปพร้อมกับเพลง
จังหวะสนุก แอนิเมชั่นสวยงาม น่ารัก เด็กๆชอบมากค่ะ
ได้ทั้งการนับเลข 1-10 และการนับถอยหลัง 10-1
เพลงแนะนำเพื่อสอนภาษาอัง
 
เพลงที่ 2 
Open Shut Them | Super Simple Songs
https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y
เพลงนี้ใช้เพื่อสอนคำศัพท์ที่ตรงกันข้าม เช่น big-small
loud-quiet และสามารถนำมาบูรณาการสอนพูดได้ด้วย
ยกตัวอย่างเช่น (big/small) 
เราสามารถนำของหรืออุปกรณ์มาเพื่อให้นักเรียนจำแนกว่า 
สิ่งไหนใหญ่หรือเล็ก (big book/small book)
ฝึกการสร้างประโยตด้วยตนเอง
ในเพลงมีท่าทางประกอบและสามารถนำไปสอนนักเรียนได้ด้วย


เพลงแนะนำเพื่อสอนภาษาอัง


 
เพลงที่ 3
I Have A Pet | Animal Song | Super Simple Songs
https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0

เพลงนี้เหมาะสำหรับการสอนศัพท์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
และการใช้ subject pronoun (he/she)
สามารถใช้สอนแต่งประโยค เช่น
I have a/an _______. (ฉันมี_____)
She is a/an _________. 
He is a/an __________.
เพลงแนะนำเพื่อสอนภาษาอัง
  
เพลงที่ 4
Yes, I Can! | Animal Song For Children | Super Simple Songs
https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo
เพลงนี้เหมาะสำหรับการสอนสนทนา และ คำกริยา 
เช่น fly,swim,climb,jump
โดยใช้โครงสร้างประโยค
A: Can you ______?
B: Yes, I can./ No, I can’t.
สามารถประยุกต์ใช้สอนเรื่อง Animal habitats
ว่าอยู่บนบก หรือในน้ำ (on land/in water)
เพลงแนะนำเพื่อสอนภาษาอัง

เพลงที่ 5
Put On Your Shoes | Clothing Song for Kids
https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU
เพลงนี้ใช้สำหรับสอนเรื่อง Clothes 
คำศัพท์สอนเรื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
และการออกคำสั่งสำหรับครูและพ่อแม่ เช่น 
Put on your shoes. ใส่รองเท้า
Put on your hat. ใส่หมวก

เพลงแนะนำเพื่อสอนภาษาอัง


เพลงที่6
Do You Like Broccoli Ice Cream? | Super Simple Songs
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
เพลงนี้ใช้สำหรับสอนศัพท์เรื่องอาหาร
และการถาม like/dislike
สอนการสนทนาโดยใช้โครงสร้าง
A: Do you like ______?
B: Yes, I do. / No, I don’t.

เพลงแนะนำเพื่อสอนภาษาอัง
  
เพลงที่ 7
I See Something Blue | Colors Song for Children
https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA
เพลงนี้ใช้สำหรับสอนเรื่องสีต่างๆรอบตัว
และการแต่งประโยค โดยใช้โครงสร้าง
I see _______.
I see something ______.
และใช้ทำกิจกรรมกับเด็กๆเช่น ให้หาสีที่ตรงกับเพลง
เล่นเกมส์โดย วางของและจำแนกสีด้วยตัวเอง
 
เพลงแนะนำเพื่อสอนภาษาอัง


เพลงที่ 8
One Little Finger | Super Simple Songs
https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ
เพลงนี้ใช้สอนส่วนต่างๆของร่างกาย
แอนิเมชั่นสวยงาม และเด็กสามารถชี้ตามวิดีโอได้
เพลงแนะนำเพื่อสอนภาษาอัง


เพลงที่ 9 
The Hokey Pokey Shake | Kids Dance Song | Super Simple Songs
https://www.youtube.com/watch?v=_rq--QeiPuA
เพลงนี้ใช้สอนเรื่อง action verb ต่างๆ และจำนวน
เช่น one hand/ two hands
ฝึกการฟังคำสั่งต่างๆ 
take a bow, shake, turn around
เพลงแนะนำเพื่อสอนภาษาอัง

เพลงที่ 10 
Walking In The Jungle | Super Simple Songs
https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4
เพลงนี้ใช้สอนคำศัพท์ และทำตามคำสั่ง เช่น
Stop, listen, jump และ Animal sounds 
ใช้แต่งประโยคสนทนา เช่น
A: What's that?
B: It's a frog.


เพลงแนะนำเพื่อสอนภาษาอัง
ตัวอย่างการนำไปใช้ค่ะ


}10 เพลงเพื่อสอนภาษาอังกฤ
 

Mickey Eduzones ชม 394 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES