ลบ แก้ไข

สเปนแจก 180 ทุนป.ตรี-โท

 University of Jaen มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศสเปนกำลังสนับสนุนโปรแกรมนานาชาติ ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้สมัครต่างชาติ ชิงทุนเรียนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท(ภาคภาษาอังกฤษ)ในสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัย ทุนครอบคลุมค่าเรียนสูงสุด 100% 

            มหาวิทยาลัยเจยัน หรือ University of Jaen มหาวิทยาลัยของรัฐตั้งอยู่ในเมืองเจยัน อยู่ไปทางใต้ประเทศสเปน ถือเป็นมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ที่สถาปนาขึ้นในปีค.ศ.1993 ตอนนี้มีประกาศให้ทุนปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาต่าง ๆ ที่มีการสอนที่นี่แก่ผู้สมัครจากนานาชาติ จำนวนรวม 297 ทุน เพื่อสนับสนุนการศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก

           

ผู้สมัครที่มาจากชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก
ต้องแสดงหลักฐานความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับทุน ซึ่งมี 2 แบบ ดังนี้

 

Type A.

-เป็นทุนระดับปริญญาตรี มีจำนวน 180 ทุน ต้องเป็นผู้ได้ GPA จากการจบมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอัตราส่วนอย่างน้อย 7 เต็ม 10

-เป็นทุนสูงสุด 100%ของค่าเรียน ตลอดหลักสูตรปริญญาตรี(240 ECTS- 4 years) หรือจ่ายให้ปีการศึกษาที่ทำหน่วยกิตได้ 60 ECTS หากผู้เรียนทำได้ต่ำกว่า 60 ECTS จะไม่ได้ทุน

-เงินช่วยเหลือปีละ €2,200 เป็นค่าที่พักและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

-ฟรีค่าเรียนภาษาสเปน
 

Type B.  

-เป็นทุนบางส่วน ระดับปริญญาโท ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้ GPA ในการเรียนที่ผ่านมาในอัตราส่วนอย่างน้อย 6.5 เต็ม 10

-ฟรีค่าเรียนภาษาสเปน

 

หมดเขตรับสมัคร
10 เมษายน 2017(ระดับปริญญาตรี) 
30 เมษายน 2017(ระดับปริญญาโท)รายละเอียดเพิ่มเติม

Application Form

Scholarship Link


สเปนแจก 180 ทุนป.ตรี-โท

 

 

Mickey Eduzones ชม 7,705 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES