ลบ แก้ไข

เจแปนฟาวน์เดชั่นให้ทุนร่วมอภิปรายสมาคมเอเชียศึกษาที่แคนาดา

 
เจแปนฟาวน์เดชั่นให้ทุนร่

เจแปนฟาวน์เดชั่น ประกาศให้ทุนสนับสนุนการเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปี AAS(สมาคมเอเชียศึกษา) ณ เมืองโทรอนโต้ ประเทศ