ลบ แก้ไข

ทุนฮิต!คัดมาให้นักศึกษาไทยไปเรียนต่อ

 
ทุนฮิต!คัดมาให้นักศึกษาไ

ยังคงคึกคักเป็นพิเศษกับทุนของประเทศต่าง ๆ ที่กำลังเปิดมอบให้ผู้สนใจเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศ  กว่า10 ประเทศ ในระดับปริญญาตรี-โทและเอกยันหลังปริญญาเอก พร้อมทุนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีทุนสำหรับผู้ที่ชอบคิดสร้างสรรค์ หรือทำงานวิจัย มีข้อมูลน่าสนใจมากจากหลาย ๆ สถาบัน เชิญเข้าไปติดตามกันครับ...

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ให้ทุนนักศึกษาไทยไปเรียนวิศวะ
สถาบัน Masdar สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มอบทุนการศึกษาสาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
แก่นักศึกษาชาวไทย

โดยมอบทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท 9 ทุน และปริญญาเอก 1 ทุน
ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้ทาง www.masdar.ac.ae
หมดเขตขอรับทุน 30 พฤษภาคม 2560  AICT FUND
 

ทุนรัฐบาลเบลเยียม VLIR-UOS Scholarships
รัฐบาลเบลเยียมมีทุนการศึกษา VLIR-UOS Scholarships ให้กับนักศึกษาจากแอฟริกา ละตินอเมริกาและเอเชีย รวมทั้งประเทศไทย เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท หรือหลักสูตรฝึกอบรมในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยเจ้าภาพ ณ ประเทศเบลเยียม โดยมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ทุนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ผู้สนใจสามารถเลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัครได้ในเว็บไซต์ของหลักสูตรได้  
และติดต่อขอสมัครพร้อมส่งเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยังมหาวิทยาลัยเจ้าภาพโดยตรง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. มีสัญชาติและถิ่นพำนักอยู่ในแอฟริกา เอเชีย หรือละตินอเมริกา

2. อายุไม่เกิน 40 ปี สำหรับผู้สมัครศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

อายุไม่เกิน 45 ปี สำหรับผู้สมัครทุนฝึกอบรม

3. มีผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ของแต่ละโปรแกรมการศึกษา

4. ไม่มีประวัติการลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในมหาวิทยาลัยในเบลเยียมมาก่อน

5. ผู้สมัครต้องไม่มาจากภาคธุรกิจที่แสวงหาผลกำไร

6.สำหรับทุนฝึกอบรมผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องและมีเอกสาร (statement of integration in an employment) จากผู้ว่าจ้าง

7. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครทุนฝึกอบรมหรือทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทปีละ 1 ทุนเท่านั้น

8. ผู้สมัครจะได้รับเลือกรับทุนฝึกอบรมและ/หรือทุนการศึกษาเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

9.หากผู้สมัครเป็นพนักงานของสถานศึกษาที่มีความร่วมมือ Institutional University Cooperation IUC Programme หรือ TEAM program ฺ อยู่แล้ว จะต้องแนบจดหมายจากผู้ประสานงาน IUC หรือ TEAM ว่าภาคส่วนของผู้สมัครไม่มีส่วนร่วมในความร่วมมือ IUC หรือ TEAM

สามารถอ่านคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมและศึกษษทุนการศึกษาอื่น ๆ ได้ ที่นี่
........................................
ที่มา http://www.vliruos.be/
http://www2.thaieurope.net/


 

ทุนแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรม-ภาษา-ภูมิปัญญาญี่ปุ่น

เปิดให้ทุนมาได้ระยะหนึ่งแล้ว สำหรับทุนของหน่วยงาน เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ซึ่งประกาศทุนสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นและประเทศในภูมิภาคเอเชียประจำปี 2560 -2561
ทุนของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ที่มอบให้คนไทยเป็นประจำทุกปี อาทิเช่น ทุนโครงการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ทุนโครงการสนับสนุนการเรียน - การสอนภาษาญี่ปุ่น ทุนโครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางภูมิปัญญาและญี่ปุ่นศึกษา และทุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย
นอกจากนี้ยังมีทุนให้ในการสนับสนุนโครงการอื่น ๆ สำหรับบุคคลทั่วไป สถาบัน และองค์กรที่สนใจ โดยสามารถส่งโครงการมาให้พิจารณาได้ตามกำหนดการในแต่ละปี
สำหรับปี 2560 เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ มีกำหนดจะปิดรับใบสมัครเป็นวันสุดท้ายในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2559 
ส่วนทุนสนับสนุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และการแปลเกี่ยวกับญี่ปุ่น จะต้องส่งใบสมัครไม่เกินวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ซึ่งหมายความว่าในปีนี้หมดเขตรับสมัครไปแล้ว ...ก็ต้องรอให้เปิดรับสมัครใหม่ในปีหน้านะครับ
ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมทั้งระเบียบการและใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซด์ของเจแปนฟาวน์เดชั่นดูได้ที่ http://www.jpf.go.jp/e/program/list.html 
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (02) 260 8560-3 เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ชั้น 10 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ 159 สุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพฯ 10110

ข้อควรทราบ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯไม่มีโครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจในการไปศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น 
สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับโครงการให้ทุนการศึกษาต่อเหล่านั้น จะต้องติดต่อสอบถามที่ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โทร. 0-2696 – 3000 หรือที่ homepage ของสถานทูตญี่ปุ่นที่http://www.th.emb-japan.go.jp/th/index.htm ซึ่งจะมีทุนการศึกษาสำหรับเรียนต่อมอบให้หลายโครงการทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครูอาจารย์ รวมไปถึงคนทำงานอีกด้วย
................................
ที่มา เรียบเรียงจาก http://www.jfbkk.or.th/

 

Public Health หลักสูตรทุนอีราสมุสด้านสาธารณสุข
The European Master in Public Health EUROPUBHEALTH+
โดยสถาบัน l’EHESP School of Public Health

**If you speak English, Spanish and/or French

**If you have a Bachelor degree (or recognized equivalent) in Medical or Health Sciences (medicine, nursing, pharmacy, veterinary, biology…), Social Sciences (sociology, economics, psychology, anthropology, geography, law, political sciences…) or Engineering…

Submit your application online before 15th January 2017. The best applicants will be awarded an Erasmus+:Erasmus Mundus Scholarship (Further deadlines for self-funded students).

Europubhealth+ is a two-year full time programme and will allow you to study in at least 2 different European universities.

Find out more: www.europubhealth.org

สำหรับปีการศึกษา 2017
สถาบันจะให้ทุนมากถึง 15 ทุน (สูงสุดถึง 47 000ยูโรตลอด 2 ปี)

และทุนพิเศษสำหรับภูมิภาคต่อไปนี้
- ละตินอเมริกา (Bolivie, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Brésil, Mexique, Argentine, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Equateur, Panama, Perou, Uruguay, Venezuela)

- เอเซีย (Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Cambodge, Laos, Birmanie, Nepal, Corée, Indonesie, Malaysie, Maldives, Mongolie, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailande, Vietnam)

- แอฟริกา (Algerie, Egypte, Israel, Jordanie, Liban, Lybie, Maroc, Palestine, Syrie, Tunisie)
....................................
อ่านต่อที่ http://www.europubhealth.org/
ที่มา CampusFrance Thailand


เอไอทีกำลังเปิดให้ทุนเรียนฟรีป.โท-เอก ปี 2560 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาไทย ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย (RTG FELLOWSHIP) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2560 
สถาบันเทคโนโลยแห่งเอเชีย (เอไอที) เปิดรับสมัครขอทุนรัฐบาลไทย เพื่อศึกษาปริญญาโทและเอกกับนักศึกษานานาชาติจากกว่า 50ประเทศ พัฒนาตนเองและสร้างเครือข่ายนานาชาติ สู่ความเป็นผู้นําในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ทุน RTG Fellowships เป็นทุนบางส่วนรัฐบาลไทย มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรมืออาชีพอย่างก้าวกระโดด ในการเตรียมพร้อมสู่ AEC ในปี 2560 นี้ทุนนี้จัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไป โดยไม่มีภาระผูกพันธ์ใดๆทั้งสิ้น ดังรายละเอียดนี้
• ทุนอุดหนุน 100% (752,000 บาท). มูลค่าทุนเท่ากับค่าเล่าเรียนทั้งหมด สําหรับการเรียนสาขาใดก็ได้ในระดับปริญญาโท โดยผู้สมัครจะต้องมีคะแนนสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.5 สำหรับมหาวิทยาลัยทั่วไป และไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับติดอันดับโลก ในกลุ่ม 1000 มหาวิทยาลัยแรก
• ทุนอุดหนุน 75% (564,000 บาท). มูลค่าทุนเท่ากับค่าเล่าเรียนสามภาคการศึกษา โดยนักศึกษาชําระค่าเล่าเรียนภาคเดียว เป็นเงิน 188,000 ยาท โดยผู้สมัครจะต้องมีคะแนนสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.0 และ 2.75 สำหรับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับติดอันดับโลก ในกลุ่ม 1000 มหาวิทยาลัยแรก
• ทุนอุดหนุน 50% (376,000 บาท). มูลค่าทุนเท่ากับค่าเล่าเรียนสองภาคการศึกษา โดยนักศึกษาชําระค่าเล่าเรียนสองภาค เป็นเงิน 376,000 ยาท โดยผู้สมัครจะต้องมีคะแนนสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75
ทุนในโครงการนี้ ได้กำหนดเป็นพิเศษให้ มหาวิทยาลัย 8 แห่งจะได้รับการพิจารณาพิเศษ เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับติดอันดับโลก ในกลุ่ม 1000 มหาวิทยาลัยแรก
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  21 ธันวาคม 2559

สกอ.เปิดให้ทุนเรียนต่อต่างประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
โครงการนี้เพื่อมอบทุนพัฒนาข้าราชการ (ทุนศึกษา) ตามความต้องการของส่วนราชการในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ข้อผูกพันในการรับทุน
- เมื่อสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาให้ทุนผู้ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นเวลา 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
-กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับสํานักงาน ก.พ.นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจํานวนเงินทุนดังกลาวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย
การรับสมัครสอบ
ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ที่ http://www.mua.go.th/ พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครสอบจากเว็บไซต์ดังกลาวได้
กําหนดวันรับสมัคร
สมัครได้ตั้งแตวันที่ 25พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2559
ทางอินเทอร์เน็ต http://www.mua.go.th/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.mua.go.th/  

กองทุนพัชรกิติยาภาให้ทุนไปเรียนกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์แนล
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เห็นสมควรให้มีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ไปศึกษาวิชากฎหมายระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล (Cornell Law School) จำนวน 1 ทุน
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
 1.1 มีสัญชาติไทย
 1.2 ได้รับปริญญาตรีทางกฎหมายโดยได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3 หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
 1.3 สอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิต
 1.4 สอบได้คะแนน TOEFL ดังนี้
 ก. ไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน หรือเทียบเท่า โดยต้องมีคะแนนการฟังไม่น้อยกว่า59 (paper-based) หรือ 24 (computer-based) หรือ 25 (internet- based) และคะแนนการพูดไม่น้อยกว่า 25 (internet-based) หรือ
ข. ได้ 600 คะแนน หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 1.5 คะแนน TOEFL ตามข้อ 1.4 ต้องได้มาแล้วไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันเปิดรับสมัคร
2. การคัดเลือกผู้สมัครเพื่อให้ได้รับทุน
 2.1 ต้องผ่านการสอบแข่งขันโดยการสัมภาษณ์ ตามวิธีการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายกำหนด
 2.2 ต้องผ่านการตรวจร่างกายและจิตใจจากคณะกรรมการแพทย์ของเนติบัณฑิตยสภา
 2.3 ต้องได้ยื่นใบสมัครสามัญสมาชิกก่อนวันสอบแข่งขัน และเป็นสามัญสมาชิก ก่อนได้รับทุนตามข้อ 5.
3. การรับสมัครสอบ
 3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบดูรายละเอียดได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์เนติบัณฑิตยสภา และทาง internet พร้อมทั้งสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่ website ของเนติบัณฑิตยสภาที่ www.thethaibar.or.th
3.2 ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานตามข้อ 4. ที่แผนกเลขาธิการ ชั้น 2
 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เลขที่ 32/2-8 หมู่ 16 ถนนกาญจนาภิเษก
 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2560 ในวันเวลาราชการ
4. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 4.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ¾ นิ้ว ถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันเปิดรับสมัคร จำนวน 2 ใบ
 4.2 ใบรับรองผลการเรียน (Transcript)
 4.3 ใบรับรองผลสอบ TOEFL
 4.4 ใบรับรองการเป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา หรือหนังสือรับรองการสอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต จำนวน 1 ฉบับ
 4.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ใบ
 4.6 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 4.7 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) สำเนาหลักฐานที่ยื่นพร้อมใบสมัครทุกฉบับ ผู้สมัครต้องเขียนคำรับรอง “สำเนาถูกต้อง”และลงลายมือชื่อกำกับไว้ พร้อมทั้งนำหลักฐานฉบับจริงมาแสดงด้วย
5. การรับทุน
 ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ ก.พ. กำหนดสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

ที่มา - http://www.thethaibar.or.th/
 
10 ทุนหนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี 2560 ให้ดำเนินการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จำนวน 10 ทุนๆ 25,000 บาท 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการทำวิจัยด้านเทคโนโลยี 
ผู้ประสงค์จะขอรับทุนให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่กลุ่มงานวิจัย พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักการศึกษา ในวัน เวลาราชการ
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02 4376631 - 5 ต่อ 3418
ที่มาและดูรายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.bangkokeducation.in.th/new-details.php?id=2766
 
รัฐบาลออสเตรเลียให้ทุนโครงการผู้นำรุ่นใหม่ออสเตรเลีย – อาเซียน
Calling all social entrepreneurs! ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่มีอายุระหว่าง 25 – 35 ปี และมีประสบการณ์ทำงาน 2-3 ปี ขอเชิญร่วมสมัครโครงการผู้นำรุ่นใหม่ออสเตรเลีย – อาเซียน (Australia-ASEAN Emerging Leaders Program - A2ELP) ซึ่งจะคัดเลือก 10 ผู้ประกอบการเพื่อสังคมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ 5 คนจากออสเตรเลียมาร่วมในหลากหลายกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาในปี 2560 หัวข้อสำคัญของโครงการในครั้งนี้คือเรื่องผลลัพธ์ทางสังคม
โครงการนี้ออกแบบมาสำหรับบุคคลที่มีประสบการณ์ทำงานแล้ว 2-3 ปีในองค์กรที่สร้างผลลัพธ์ทางสังคม โครงการมองหาผู้สมัครที่มีแผนงานในการขยายกิจการเพื่อสังคม หรือสร้างธุรกิจใหม่เพื่อสังคม ผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับทุนเต็มจำนวนเพื่อเข้าร่วมโครงการ ซึ่งรวมถึงค่าเดินทางและที่พักในออสเตรเลีย
อ่านรายละเอียดได้ที่ http://asialink.unimelb.edu.au/…/p…/Emerging-Leaders-Program
ปิดรับสมัครวันที่ 11 มกราคม 2560
.....................................
ที่มา-http://asialink.unimelb.edu.au/asialink-dialogues-and-applied-research/programs/Emerging-Leaders-Program
-เฟซบุ๊ค  Australia in Thailand

108ทุนกระทรวงวิทย์ฯเรียนต่อป.โท-เอก
สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจําปี2560 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) 
ทุนที่รับสมัครสอบ จํานวน 105 หน่วย รวม 108 ทุน 
ข้อผูกพันในการรับทุน
- ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวง กรมหรือหนวยงานของรัฐ ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกําหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกวา 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
-  กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุนตามสัญญา
ที่ได้ทําไว้กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงิน
อีก 2 เท่าของจํานวนเงินทุนดังกล้าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย 
การรับสมัครสอบ
ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ.
ที่ http://www.ocsc.go.th หรือ http://uis.ocsc.go.th พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครสอบจากเว็บไซต์ดังกลาวได้
กําหนดวันรับสมัคร
สมัครได้ตั้งแตวันที่ 10 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2559
ทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติม
http://www2.ocsc.go.th/scholarship

88 ทุนรัฐบาลไทยเปิดให้ผู้มีศักยภาพสูง
สํานักงาน ก.พ. เปิดการรสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจําปี2560 
ทุนที่รับสมัคร 57 หน่วย รวม 88 ทุน
 กําหนดช่วงเวลาให้ทุน 2 ระยะ
-ระยะที่ 1 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาในชั้นปีสุดท้ายจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงสร้างหลักสูตร ทั้งนี้ ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 1 ปี
- ระยะที่ 2 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในหรือตางประเทศ ตามเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด โดยภายหลังสําเร็จการศึกษาต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในส่วนราชการเดิมที่ได้รับการบรรจุ
ข้อผูกพันในการรับทุน
- เมื่อสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาให้ทุนระยะที่ 1 ผู้ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในสวนราชการที่ ก.พ. กําหนด เป็นเวลา 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
-กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม้่เข้าปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับสํานักงาน ก.พ.นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจํานวนเงินทุนดังกลาวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย
-ในระหวางการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนระยะที่ 1 ผู้ได้รับทุนจะต้องพัฒนาข้อเสนอในการปรับปรุงและพัฒนางาน 
การรับสมัครสอบ
ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ.
ที่ http://www.ocsc.go.th หรือ http://uis.ocsc.go.th พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครสอบจากเว็บไซต์ดังกลาวได้
กําหนดวันรับสมัคร
สมัครได้ตั้งแตวันที่ 10 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2559
ทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติม
http://www2.ocsc.go.th/scholarship
 
มีทุน!วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ม.บูรพาเรียนป.โท-เอก
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพากำลังเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 มีทุนสนับสนุนการศึกษามอบให้ด้วย
โดยเปิดรับในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
พร้อมรับทุนสนับสนุนการศึกษา เพื่อเตรียมเป็นผู้บริหารยุค AEC
ติดต่อสอบถาม 
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา  
โทร. 038-745-851-2, 092-637-4440
www.gspa.buu.ac.th 
ก.พ.เปิดสอบ 60 ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา
สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรมหรือหนวยงานของรัฐ ประจําปี 2560 ในโครงการทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา
 ทุนที่รับสมัครสอบ 
จํานวน 51 หน่วย รวม 60 ทุน
ข้อผูกพันในการรับทุน
- ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวงกรม หรือหนวยงานของรัฐ ที่ ก.พ. กําหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
- กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับสํานักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต