ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 4236
OIST Graduate Program for International Students in Japan เป็นทุนวิจัยปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ที่Okinawa Institute of Science and Technology Graduate Universityหรือ OISTเปิดรับนักศึกษาจากนานาชาติ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4235
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สมัครรับทุนการศึกษารัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ทั้งระดับปริญญาตรีและโท รวมถึงผู้ติดสำรอง โดยรอผลประกาศยืนยันครั้งสุดท้ายจากรัฐบาลโมร็อกโกอีกครั้ง...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4234
Tampere University of Applied Sciences Scholarships for International Students in Finland เป็นทุนสำหรับนักเรียนที่ชาญฉลาดและมีแรงบันดาลใจที่จะฝ่าฟันอุปสรรคทางการเงินไปสู่เป้าหมายความสำเร็จทางการศึกษา...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4233
University of Dubai International Scholarship in United Arab Emiratesเป็นทุนเพื่อสนับสนุนนักเรียนจากนานาชาติที่มีความสามารถสูง ในการมาเรียนระดับปริญญาตรีที่นี่ โดยเป็นทุนบางส่วนช่วยเหลือตลอดหลักสูตร...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4232
David Johnston Lebovic Foundation International Experience Awards in Canada เป็นทุนเพื่อไปศึกษาที่University of Waterloo มหาวิทยาลัยวิจัยในแคนาดาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามูลค่า $2,500 , $2,500 to $5,000 and...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4231
International Student Scholarship at University of Montreal, Canada เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยที่ได้ชื่อว่าเป็น 1 ในมหาวิยาลัยที่มีการวิจัยด้วยภาษาฝรั่งเศสดีที่สุดในโลก...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4230
University of Calgary ประเทศแคนาดาประกาศให้ทุน International Entrance Scholarship at University of Calgary, Canadaแก่นักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนระดับปริญญาตรี โดยมีโอกาสต่ออายุทุนได้ทุกปี เปิดรับใบสมัครถึง 1 ธันวาคม...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4229
John Curtin School of Medical ResearchในAustralian National Universityเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติ สมัครขอทุนมูลค่าปีละ $27,596ในการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2020-2021 โดยต้องเป็นผู้ได้เกียรตินิยมอันดับ 1...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4228
Bond University กำลังเปิดให้ทุน Transformer funding for International Students in Australia, 2020สำหรับผู้สมัครเรียนระดับปริญญาตรีและโทจากต่างชาติที่มีความเป็นผู้นำสูง เคยทำกิจกรรมนอกหลักสูตรเกี่ยวข้องกับชุมชน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4227
ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับสมัครทุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฟูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องจากปัญหาโควิดจึงเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการสอนออนไลน์...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4226
University of Sydney เชิญสมัครชิงทุน Scholars Awardsโดยรับผู้สมัครต่างชาติ ชาวออสเตรเลียน และนิวซีแลนด์ เพื่อเรียนหลักสูตร Undergraduate degree และ combined degreesไม่จำกัดสาขา ทุนมีมูลค่าระหว่าง $6000...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4225
Hebrew University of Jerusalem ประเทศอิสราเอลให้ทุนเต็มจำนวนค่าเรียนและทุนบางส่วน โดยมุ่งเน้นคัดเลือกผู้สมัครอย่างเข้มข้น เพื่อได้สิทธิเรียนปริญญาโทในคณะเกษตรฯ อาหารและสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศผู้สมัคร...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4224
International awards at Seoul National University of Science and Technology, South Koreaเป็นทุนสำหรับผู้สมัครเรียนจากนานาชาติ ประจำปี 2020-21 ในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาหลายสาขา เน้นที่ technology, engineering และ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4223
SCU International Women in STEM Scholarship เป็นทุนสำหรับนักศึกษาสตรีจากนานาชาติที่สมัครเรียนใหม่ ระดับ Undergraduate หรือ postgraduate coursework degreeที่School of Environment, Science, and Engineering or School of...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4222
La Trobe Universityมหาวิทยาลัยที่ใหญ่สุดในเมืองเมลเบิร์นของออสเตรเลีย กำลังเปิดรับสมัครผู้สมัครต่างชาติ(ยกเว้นออสเตรเลียและนิวซีแลนด์)ชิงทุนGraduate Research Scholarshipsระดับปริญญาโทและเอก ประจำปี 2020-21...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4221
Program of August 2020โอกาสที่จะได้รู้จักความเป็นเลิศด้านการอุดมศึกษาและโอกาสที่จะได้ไปเรียนต่อที่ประเทศฝรั่งเศส แคมปัสฟรานซ์ภูมิใจนำเสนอ เซสชั่นแนะแนวการศึกษาออนไลน์ ฟรี! หลากหลายหัวข้อเกี่ยวกับการเรียนต่อฝรั่งเศส...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4220
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกาศรับทุนเพื่อเข้าศึกษาในสถานศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนตามโครงการทุนการศึกษาASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) นั้น บัดนี้...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4219
University of Waterloo มหาวิทยาลัยวิจัยในแคนาดาต้องการสนับสนุนผู้เรียนจากทั้งในประเทศและนานาชาติ จึงประกาศให้ทุนDavid Johnston Lebovic Foundation International Experience Awards in Canada...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4218
รัฐบาลโมร็อกโก โดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโก (Moroccan Agency of International Cooperation) ได้จัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลโมร็อกโกให้แก่รัฐบาลไทย จำนวน 15 ทุนเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาขั้นสูง เทคนิค...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4217
Otago Polytechnic Covid-19 Relief funding for International Students, New Zealandทุนสำหรับผู้เรียนจากต่างชาติเพื่อบรรเทาปัญหาเรื่องโรคระบาดโควิด 2019 โดยช่วยเป็นส่วนลดค่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2020-21 ทุนมีมูลค่า...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 4 of 132 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS