ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 4325
ปีนี้ครบรอบ 10 ปีที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ให้ความสนับสนุนแก่โครงการทุนอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอดวัฒนธรรมอาข่าใน จ. เชียงรายผ่านโครงการกองทุนเอกอัครราชทูตสหรัฐฯเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม (Ambassadors Fund for Cultural...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4323
WMO Program 2021 โครงการทุนที่ตั้งขึ้นโดย World Meteorological Organization (WMO) MOE of China เพื่อสนับสนุนผู้เรียนจากต่างชาติที่มีสุขภาพดี มาศึกษาวิจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยา(meteorology) ในมหาวิทยาลัยของจีน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4322
โครงการ Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program ประจำปี 2564-2565 เปิดรับสมัครแล้ว! โครงการดังกล่าวดำเนินมาเป็นปีที่ 9 และได้ให้ทุนแก่นักวิชาการกว่า 87 คนจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4321
Victoria University ประเทศออสเตรเลียแจ้งให้ทุนแก่ผู้เรียนต่างชาติที่สมัครเรียนระดับ Undergraduate หรือ Postgraduate coursework ของปีการศึกษา 2021-2022 ในหลากหลายสาขาที่กำหนด โดยทุนช่วยลดค่าเรียน 20%ใน 2 ภาคการศึกษาแรก...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4320
ทุนAcademic merit awards สำหรับผู้สมัครเรียนจากนานาชาติที่ลงทะเบียนเรียนที่RMIT Universityในโปรแกรมการศึกษาปี 2021 ทุกระดับ(ยกเว้น ELICOS และ Higher Degree by Research)โดยมีจำนวน 10 ทุน ๆ ละ AU$5,000เปิดรับใบสมัครถึง...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4319
รัฐบาลฮังการีประกาศให้ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2021-2022 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี โดยผู้สมัครต้องมี คุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้ 1....
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4318
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ได้ประกาศให้ทุนเพื่อไปทำวิจัยเชิงวิชาการ หรือวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสาขาอาชีพภายใต้กรอบความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอาเซียนณ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4317
เปิดรับสมัครการขอเงินทุนสนับสนุนโครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคระหว่างออสเตรเลียและเอเชีย-แปซิฟิก ในเรื่องโควิด-19เงินทุนสนับสนุนมูลค่า 10,000 ดอลลาร์ต่อทุน สำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ และรุ่นกลาง...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4316
Mohamed bin Zayed University แจ้งให้ทุนด้านArtificial Intelligenceระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2021-2022 สำหรับผู้สมัครจากนานาชาติที่จบมาในสาขาS.T.E.Mโดยเป็นทุนเต็มจำนวนค่าเรียน เปิดรับใบสมัครถึง 15 เมษายน 2021...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4315
Research Grants Council (RGC) of Hong Kong ให้ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลงานโดดเด่น ในการมาศึกษาวิจัยปริญญาเอกในสถาบันวิจัยระดับเวิร์ดคลาสในฮ่องกง 8 แห่ง จำนวนกว่า 250 ทุน ในห้วงเวลา 3 ปี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4314
Nanyang Technological University มหาวิทยาลัยวิจัยในกำกับของรัฐที่เก่าแก่เป็นอันดับสองของสิงคโปร์ยินดีประกาศให้ทุนระดับปริญญาตรี ประจำปี2020-2021 แก่ผู้เรียนจากต่างชาติที่มีผลงานโดดเด่นทั้งด้านการเรียนและบทบาทด้านผู้นำ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4313
Shanghai Jiao Tong Universityซึ่งตั้งอยู่ที่Shanghai, Minhang ประเทศจีน กำลังเปิดให้ทุนประจำปี 2021 ครอบคลุมเฉพาะค่าเรียนแก่ผู้สนใจต่างชาติในการสมัครเรียนปริญญาโทหรือเอก(ไม่จำกัดสาขา)มูลค่าทุนกำหนดไว้เฉพาะปริญญาเอก RMB...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4312
Huron Western University มหาวิทยาลัยในรัฐออนแทริโอ ประเทศแคนาดา กำลังเปิดรับใบสมัครจากนักเรียนจากต่างชาติที่มีผลการเรียนเยี่ยมและทำกิจกรรมชุมชนที่โดดเด่น เพื่อชิงทุนเรียนปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2020-2021.มูลค่า 1...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4311
Singapore Management University เตรียมต้อนรับผู้เรียนที่มากความสามารถจากภูมิภาคอาเซียน ในการมาศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2021-2022 ทุนครอบคลุมค่าเรียนตลอด 4 ปี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4310
เพื่อมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนจากนานาชาติได้รับปริญญาตรี(โปรแกรมภาษาอังกฤษ)ในประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยวาเซดะ หรือ Waseda University จึงภูมิใจเสนอทุนการศึกษาเกียรตินิยม จำนวน 5 ทุน(ช่วยเดือนละ 48,000)...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4309
Harbin Institute of Technology มหาวิทยาลัยวิจัยที่เป็นสมาชิกของ Chinas elite C9 Leagueหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาชั้นแนวหน้าเก้าแห่งของจีน กำลังให้ทุน Chinese Government Scholarships at Harbin Institute of...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4308
Universitas Gadjah Mada ด้วยความช่วยเหลือจาก University of Agder ประเทศนอร์เวย์และเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน หรือASEAN University Network เสนอให้ทุนASEAN Master in Sustainability Management โปรแกรมนี้เป็นหลักสูตร MBA...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4307
Monash Universityมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย เชิญนักศึกษาจากต่างชาติสมัครชิงทุนของมหาวิทยาลัย(แคมปัสหลักในออสเตรเลีย)ในการเรียนหลักสูตรเต็มเวลาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท(coursework)ประจำปี 2021...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4306
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2564 (ทุนการศึกษาระดับมัธยมปลาย) ซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2563ทาง Internet...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4305
Rotary Organization Global Scholarship, 2021 เป็นโปรแกรมที่มุ่งขจัดอุปสรรคทางเศรษฐกิจที่ขวางกั้นการศึกษาของผู้สมัครที่สนับสนุนโดยโดยองค์กรโรตารีโดยเป็นทุนที่ช่วยเหลือทุนละ $30,000เป็นเวลา 1 ปี ของการเรียนระดับปริญญาโท...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 4 of 136 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS