ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 3149
มหาวิทยาลัยไลพ์ซิช (The University Leipzig) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เสนอหลักสูตรอบรม International Coaching Courses (ITK) 2019 แก่บุคลากรทางการกีฬาของประเทศไทยในสาขา การจัดการกีฬา (Sports Management) ระยะเวลา4 เดือน(1...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3148
โอมานแจ้งให้ทุนแก่นักเรียนไทยที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อไปเรียนต่อระดับปริญญาตรี ใน 3 สาขา คือ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารและระบบสารสนเทศ และภาษาและวรรณกรรม โดยเป็นทุนเต็มจำนวน 1 ทุน และทุนเฉพาะค่าเล่าเรียน 1 ทุน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3147
Clarendon Fundเป็นหน่วยงานที่ให้ทุนเต็มจำนวนมากกว่า 130 ทุนทุกปีแก่บัณฑิตที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมจากทั่วโลกแบบไม่จำกัดสาขาในการมาเรียนที่มหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ด มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในอังกฤษ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3146
University College of Technology Sarawak ประเทศมาเลเซีย กำลังเปิดรับสมัครทุนด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ หรือ Bachelor of Technology in Wood Products Processing Scholarships...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3145
Leiden University1 ในมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการทำวิจัยที่เข้มข้นของยุโรป ในประเทศเนเธอร์แลนด์ กำลังเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากต่างชาติได้สมัครเรียนและขอทุนExcellence Scholarship programme (LExS)ประจำปี 2019...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3144
Research Grants Council (RGC) of Hong Kong ให้ทุนศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอกในสถาบันวิจัยระดับเวิร์ดคลาสในฮ่องกง จำนวนกว่า 250 ทุน ในห้วงเวลา 3 ปี(2019/2020academic year)เดทไลน์ในการสมัครเรียนขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3143
รัฐบาลเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์แจ้งให้ทุนHolland GovernmentScholarship for international students from outside the European Economic Area (EEA)ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3142
Massey Universityซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Palmerston North ประเทศนิวซีแลนด์กำลังเปิดรับใบสมัครจากนักเรียนต่างชาติเพื่อชิงทุน Excellence Creative Arts International Excellence Scholarships...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3141
National University ofSingapore มหาวิทยาลัยระดับโลกของสิงคโปร์เสนอให้PhD scholarshipสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ NUS Graduate School for Integrative Sciences & Engineering (NGS) ผู้สมัครต้องได้เกียรตินิยมอย่างน้อยอันดับ 2...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3140
Amsterdam Business School (ABS) ประเทศเนเธอร์แลนด์เสนอให้ทุนMIF GMAT-based Waiverแก่ผู้สมัครทุกสัญชาติในการเรียนด้านการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้จบระดับปริญญาตรี โท ที่มีประสบการณ์ ทุนมีมูลค่าระหว่าง 1,000...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3139
Imperial College Business School สถาบันอุดมศึกษาด้านธุรกิจตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน ของอังกฤษ กำลังให้ทุน InspiringWomen Executive MBA Scholarshipsแก่ผู้สมัครสตรีจากต่างชาติ เพื่อเข้าศึกษาโปรแกรมปริญญาโทบริหารธุรกิจ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3138
เชิญสมัครขอรับทุน Yamagiwa-Yoshida Memorial International Study Grants (YY) ประจำปี 2019 เพื่อดำเนินการวิจัยในต่างประเทศ ผู้สมัครอาจมีสัญชาติและอาจอาศัยอยู่ในประเทศใดก็ได้ในโลกในขณะที่ยื่นคำขอทุน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3137
สถานทูตออสเตรเลียขอเชิญองค์กร ชุมชน หรือบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานเพื่อกิจกรรมด้านการพัฒนา มนุษยธรรม และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยสมัครขอรับทุนภายใต้โครงการสนับสนุนโดยตรงของรัฐบาลออสเตรเลีย โครงการทุนสนับสนุนโดยตรง...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3135
University of Cambridgeมหาวิทยาลัยชื่อดังของอังกฤษดำเนินการให้ทุนโดยCambridge Trustแก่ผู้สมัครจากนานาชาติทุกระดับ แต่เน้นบัณฑิตศึกษา 85% ในสาขาต่าง ๆ ที่มีการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย ประจำปี 2019-2020...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3134
The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)ประกาศให้ทุนแก่ผู้สมัครสัญชาติต่างประเทศที่มีวุฒิPhD.เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ รวมทั้ง Young Post-Doctoral Researchersในการมาทำงานวิจัย(ไม่เกิน 12...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3133
เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมนโยบาย Thailand 4.0 และเพิ่มบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้แก่นักธุรกิจชาวไต้หวัน ตลอดจนเพิ่มการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างไทย-ไต้หวัน ดังนั้นในปี 2019 สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3132
Indiana University-Purdue University Indianapolis (IUPUI) มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนชาวสหรัฐฯและนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2019 ทุนการศึกษา IUPUI มีให้สำหรับการเรียนหลักสูตรปริญญาตรีทุนมีหลายแบบ เดทไลน์ส่งใบสมัคร 1...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3131
Heriot-Watt University มหาวิทยาลัยเชื้อสายอังกฤษ แคมปัสในประเทศมาเลเซีย กำลังให้ทุนHeriot-Watt - Velesto Petroleum Engineering สำหรับนักเรียนต่างชาติ ที่สมัครเรียนภาคเรียนเดือนมกราคมปี 2019 เป็นทุนระดับปริญญาตรี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3130
University of West London กำลังเปิดให้ทุนInternationalAmbassador Scholarships มูลค่า 5,000 จำนวน 50 ทุน แก่ผู้สมัครต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท(ไม่จำกัดสาขา) ในภาคการศึกษาที่จะเริ่มเดือนมกราคม...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3129
เปิดรับใบสมัครแล้วทุนใหม่ Lester B. Pearson International Scholarship Program สำหรับนักเรียนจากนานาชาติที่แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 4 of 79 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS