ลบ แก้ไข

ทุนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ HIGH SCHOOL EXCHANGE PROGRAM 2017/2018

 

ทุนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ HIGH SCHOOL EXCHANGE PROGRAM 2017/2018

  1. ทุนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ HIGH SCHOOL EXCHANGE PROGRAM 2017/2018

 
 
ทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ เปิดโอกาสให้น้องๆ ที่มีอายุระหว่าง 14 - 18 ปี
 
เข้าเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศเยอรมนี ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศ
ญี่ปุ่น และประเทศจีน ของรัฐบาลเป็นเวลา 1 ปี การศึกษา
 
 
นักเรียนแลกเปลี่ยนจะมีโอกาสได้เรียนรู้ภาษา ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของหลากหลายประเทศ
และสัมผัสวัฒนธรรมอันแตกต่างจากเยาวชนนานาชาติ
 
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2559
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
- สัญชาตไทย อายุระหว่าง 14-18 ปี
- กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5
- มีเกรดเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5
- มีเกรดวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2
 
หลักฐานประกอบการสมัคร
- สำเนาผลการเรียน(GPA) 3 ปี (2 ปีย้อนหลัง และ ปีปัจจุบัน)
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- ค่าสมัครสอบ 200 บาท
 
 
สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ >>> Line ID : jsreducation
IG : jsreducation www.jsreducation.com
02-9736879 / 086-3007744
 ทุนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒน 
 TOP RELATED


NEW STORIES


Comment